toascii

TOASCII(3)        Podręcznik programisty Linuksa        TOASCII(3)NAZWA
    toascii - przekształca znak na ASCII

SKŁADNIA
    #include <ctype.h>

    int toascii(int c);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    toascii():
      _XOPEN_SOURCE
        || /* Glibc since 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS
    toascii() przekształca, przez wyzerowanie najbardziej znaczących bitów, c
    na 7-bitową wartość typu unsigned char, która należy do zestawu znaków
    ASCII.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zwracana jest wartość przekształconego znaku.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs              Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │toascii()              │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    SVr4, BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 oznacza toascii() jako
    przestarzałą, zauważając, że nie może być używana w sposób przenośny w
    aplikacji obsługującej ustawienia regionalne.

BŁĘDY
    Wiele osób będzie niezadowolonych, jeśli użyje się tej funkcji.
    Przekształca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAKŻE
    isascii(3), tolower(3), toupper(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               22 marca 2021 r.           TOASCII(3)