tolower

TOUPPER(3)        Podręcznik programisty Linuksa        TOUPPER(3)NAZWA
    toupper, tolower, toupper_l, tolower_l - przekształca literę na wielką
    lub małą

SKŁADNIA
    #include <ctype.h>

    int toupper(int c);
    int tolower(int c);

    int toupper_l(int c, locale_t locale);
    int tolower_l(int c, locale_t locale);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    toupper_l(), tolower_l():
      Since glibc 2.10:
        _XOPEN_SOURCE >= 700
      Before glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

OPIS
    Te funkcje przekształcają małe litery na wielkie i na odwrót.

    Jeśli c jest małą literą toupper() zwraca jej odpowiednik będący wielką
    literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych
    (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja toupper_l() służy temu
    samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.

    Jeśli c jest wielką literą tolower() zwraca jej odpowiednik będący małą
    literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych
    (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja tolower_l() służy temu
    samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.

    Jeśli c nie ani jest wartością unsigned char ani nie ma wartości EOF,
    zachowanie tych funkcji jest nieokreślone.

    Zachowanie toupper_l() i tolower_l() jest niezdefiniowane, jeśli locale
    jest specjalnych obiektem locale LC_GLOBAL_LOCALE (więcej informacji w
    duplocale(3)) lub nie jest prawidłowym locale.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zwracana jest wartość przekształconej litery lub c, gdy przekształcenie
    nie jest możliwe.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs              Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │toupper(), tolower(), toupper_l(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │tolower_l()             │            │     │
    └─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    toupper(), tolower(): C89, C99, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    toupper_l(), tolower_l(): POSIX.1-2008.

UWAGI
    The standards require that the argument c for these functions is either
    EOF or a value that is representable in the type unsigned char. If the
    argument c is of type char, it must be cast to unsigned char, as in the
    following example:

      char c;
      ...
      res = toupper((unsigned char) c);

    This is necessary because char may be the equivalent signed char, in
    which case a byte where the top bit is set would be sign extended when
    converting to int, yielding a value that is outside the range of unsigned
    char.

    Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery, zależy od ustawień
    regionalnych. Na przykład domyślne ustawienia regionalne "C" nie znają
    umlautów, więc nie jest wykonywane ich przekształcenie.

    W niektórych nieangielskich ustawieniach regionalnych występują małe
    litery bez odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest
    jednym z przykładów.

ZOBACZ TAKŻE
    isalpha(3), newlocale(3), setlocale(3), towlower(3), towupper(3),
    uselocale(3), locale(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               22 marca 2021 r.           TOUPPER(3)