tty

tty(1)             2007-10-27-16:31             tty(1)Ðазва
    tty - виводиÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ñ ÑеÑмÑналÑ, ÑполÑÑеного зÑ
    ÑÑандаÑÑним вводом


СÑиÑло
    tty [ÐÐЦÐЯ]...


ÐпиÑ
    Ðоманда tty виводиÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ñ Ñайла ÑеÑмÑналÑ,
    ÑполÑÑеного Ð·Ñ ÑÑандаÑÑним вводом, Ñ
    виводиÑÑ "not a tty", ÑкÑо ÑÑандаÑÑний ввÑд не
    надÑодиÑÑ Ð· ÑеÑмÑналÑ.

    ÐÑогÑама ÑозÑмÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑÐ¿Ð½Ñ Ð¾Ð¿ÑÑÑ:


    -s, --silent, --quiet
        жодного виводÑ, ÑÑлÑки ÑÑаÑÑÑ Ð²Ð¸ÑодÑ:

         0 - ÑкÑо ÑÑандаÑÑний ввÑд Ñ ÑеÑмÑналом
         1 - ÑкÑо ÑÑандаÑÑний ввÑд не Ñ ÑеÑмÑналом
         2 - ÑкÑо Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ñ Ð½ÐµÐ¿ÑавилÑÐ½Ñ Ð°ÑгÑменÑи
         3 - ÑкÑо вÑдбÑлаÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° Ñз запиÑом


    --help
        виводиÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ñ


    --version
        виводиÑÑ ÑнÑоÑмаÑÑÑ Ð¿Ñо веÑÑÑÑ Ð¿ÑогÑами


ÐвÑоÑ
    ÐапиÑано David MacKenzie.


Ðади
    ÐадÑилайÑе повÑÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ñо вади на
    <bug-coreutils@gnu.org>.


ÐивÑÑÑÑÑ Ñакож
    stty(1)

    Ðовна докÑменÑаÑÑÑ Ð´Ð»Ñ tty пÑдÑимÑÑÑÑÑÑ Ð²
    поÑÑÐ±Ð½Ð¸ÐºÑ Texinfo. ЯкÑо пÑогÑами info Ñа tty
    пÑавилÑно вÑÑановленÑ, команда

        info coreutils tty

    надаÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð´Ð¾Ð²ÑдкÑ.
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL   2007-10-27-16:31             tty(1)