tty

TTY(1)            Uživatelské pÅÃkazy           TTY(1)JMÃNO
    tty - vypÃÅ¡e jméno speciálnÃho souboru terminálu pÅipojeného na
    standardnà vstup

POUŽITÃ
    tty [VOLBA]...

POPIS
    VypÃÅ¡e jméno speciálnÃho souboru terminálu pÅipojeného na
    standardnà vstup.

    -s, --silent, --quiet
       nevypisuje nic, pouze nastavà návratový kód

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

AUTOR
    Napsal David MacKenzie.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    Ãplná dokumentace pro tty je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a tty, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'tty invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008              TTY(1)