tty

TTY(4)          Podręcznik programisty Linuksa          TTY(4)NAZWA
    tty - bieżący terminal sterujący

OPIS
    The file /dev/tty is a character file with major number 5 and minor
    number 0, usually with mode 0666 and ownership root:tty. It is a synonym
    for the controlling terminal of a process, if any.

    Oprócz żądań ioctl(2) obsługiwanych przez urządzenie, do którego odnosi
    się tty, obsługiwane jest żądanie TIOCNOTTY ioctl(2).

  TIOCNOTTY
    Odłącza bieżący proces z jego terminala sterującego.

    Jeśli proces jest liderem sesji, to do grupy procesów pierwszoplanowych
    wysyłane są sygnały SIGHUP i SIGCONT, a wszystkie procesy w bieżącej
    sesji tracą swoje terminale sterujące tty.

    Ta funkcja ioctl(2) działa jedynie na deskryptorach plików podłączonych
    do /dev/tty. Jest używana przez procesy demonów, gdy są uruchamiane przez
    użytkownika na terminalu. Proces próbuje otworzyć /dev/tty. Jeśli
    operacja ta się powiedzie, proces odłącza się od terminala za pomocą
    TIOCNOTTY. Jeśli operacja ta się nie powiodła, wówczas oczywiście proces
    nie ma swojego terminala, więc nie potrzebuje się odłączać.

PLIKI
    /dev/tty

ZOBACZ TAKŻE
    chown(1), mknod(1), ioctl(2), ioctl_console(2), ioctl_tty(2), termios(3),
    ttyS(4), vcs(4), pty(7), agetty(8), mingetty(8)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł
    Olszewski <alder@amg.net.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              6 marca 2019 r.             TTY(4)