uname

UNAME(1)            Uživatelské příkazy           UNAME(1)JMÉNO
    uname - vypíše informace o systému

POUŽITÍ
    uname [VOLBA]...

POPIS
    Vypisuje informace o systému. Pokud nejsou zadána žádná VOLBA, funguje
    jako s volbou -s.

    -a, --all
       vypíše všechny informace v následujícím pořadí, pouze vypustí -p a
       -i, v případě, že nejsou známy:

    -s, --kernel-name
       vypíše jméno jádra

    -n, --nodename
       vypíše síťové jméno stroje

    -r, --kernel-release
       vypíše číslo release jádra

    -v, --kernel-version
       vypíše číslo verze jádra

    -m, --machine
       vypíše typ stroje (hardware)

    -p, --processor
       vypíše typ procesoru nebo "unknown"

    -i, --hardware-platform
       vypíše hardwarovou platformu nebo "unknown"

    -o, --operating-system
       vypíše operační systém

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR
    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL
    verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ
    ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE
    arch(1), uname(2)

    Úplná dokumentace pro uname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou
    správně nainstalovány programy info a uname, měl by příkaz

       info coreutils 'uname invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.GNU coreutils 7.0         říjen 2008              UNAME(1)