uname

UNAME(1)          Opdrachten voor gebruikers          UNAME(1)NAAM
    uname - toon systeem informatie

SAMENVATTING
    uname [OPTIE]...

BESCHRIJVING
    Toont bepaalde systeeminformatie. Geen OPTIE betekent hetzelfde als -s.

    -a, --all
       alle informatie in onderstaande volgorde tonen, behalve de
       weggelaten -p en -i indien deze onbekend zijn:

    -s, --kernel-name
       toon kernel naam

    -n, --nodename
       toon de hostnaam van de machine

    -r, --kernel-release
       toon het versienummer van de kernel

    -v, --kernel-version
       toon compilatienummer en -datum van de kernel

    -m, --machine
       toon de hardware naam van de machine

    -p, --processor
       toon de processornaam (niet-overdraagbaar)

    -i, --hardware-platform
       toon het hardwareplatform (niet-overdraagbaar)

    -o, --operating-system
       toon het soort besturingssysteem

    --help toon de helptekst en stop

    --version
       toon programmaversie en stop

AUTEUR
    Geschreven door David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS
    Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL
    versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder
    verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit
    toestaat.

ZIE OOK
    arch(1), uname(2)

    Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
    of lokaal via: info '(coreutils) uname invocation'


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario
    Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         Maart 2020              UNAME(1)