uname

UNAME(1)           Polecenia użytkownika           UNAME(1)NAZWA
    uname - wyświetla informacje o systemie

SKŁADNIA
    uname [OPCJA]...

OPIS
    Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją -s.

    -a, --all
       wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym,
       że wynik opcji -p i -i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany

    -s, --kernel-name
       wyświetla nazwę jądra

    -n, --nodename
       wyświetla sieciową nazwę systemu

    -r, --kernel-release
       wyświetla numer wydania jądra

    -v, --kernel-version
       wyświetla wersję jądra

    -m, --machine
       wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera

    -p, --processor
       wyświetla typ procesora (nieprzenośne)

    -i, --hardware-platform
       wyświetla platformę sprzętową (nieprzenośne)

    -o, --operating-system
       wyświetla system operacyjny

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR
    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils:
    <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    O błędach tłumaczenia poinformuj przez
    <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL
    w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    arch(1), uname(2)

    Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uname invocation'


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         marzec 2020             UNAME(1)