uname

UNAME(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          UNAME(1)NIMI
    uname - näytä järjestelmän tiedot

YLEISKATSAUS
    uname [-snrvma] [--sysname] [--nodename] [--release] [--machine] [--all]
    [--help] [--version]

KUVAUS
    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä, ja se saattaa olla epätarkka ja
    puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaalisivu dokumentoi uname-ohjelman GNU-version. uname näyttää
    tietoja koneesta ja käyttöjärjestelmästä, jossa sitä käytetään. Jos
    optioita ei ole annettu, uname toimii samoin kuin se toimisi -s -option
    kanssa. Jos annetaan monta optiota tai optio -a, valitut tiedot näytetään
    välilyönneillä erotettuna järjestyksessä `snrvm'.

  OPTIOT
    -m, --machine
       Näytä koneen (laitteiston) tyyppi.

    -n, --nodename
       Näytä koneen verkossa käytettävä nimi.

    -r, --release
       Näytä käyttöjärjestelmän julkaisunumero.

    -s, --sysname
       Näytä käyttöjärjestelmän nimi.

    -v   Näytä käyttöjärjestelmän versio.

    -a, --all
       Näytä kaikki yllä oleva tieto.

    --help Näytä lyhyt ohje optioista vakiotulosteessa.

    --version
       Näytä versiotiedot vakiotulosteessa.FSF              26. huhtikuuta 1998           UNAME(1)