uniq

UNIQ(1)         Käyttäjän sovellusohjelmat         UNIQ(1)



NIMI
    uniq - poista toistuvat rivit järjestetystä tiedostosta

YLEISKATSAUS
    uniq [-cdu] [-f ohita-kentät] [-s ohita-merkit] [-w vertaile-merkit]
    [-#ohita-kentät] [+#ohita-merkit] [--count] [--repeated] [--unique]
    [--skip-fields=ohita-kentät] [--skip-chars=ohita-merkit] [--check-
    chars=vertaile-merkit] [--help] [--version] [lähdetiedosto]
    [tulostiedosto]

KUVAUS
    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla
    virheellinen tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    ohjeisto.

    Tämä käsikirja kuvaa GNU-versiota käskystä uniq. uniq tulostaa
    järjestetyn tiedoston toisistaan eroavat rivit. Samanlaisina
    toistuvista riveistä tulostetaan ainoastaan yksi. Vaihtoehtoisesti
    voidaan näyttää vain yhden kerran esiintyvät rivit tai vain rivit,
    jotka esiintyvät useammin kuin kerran. uniq vaatii järjestetyn
    syötteen, koska se vertaa vain peräkkäisiä rivejä toisiinsa.

    Jos tulostiedostoa ei ole määritelty, niin uniq kirjoittaa
    vakiotulosteeseen. Jos lähdetiedostoa ei ole määritelty, niin
    ohjelma lukee vakiosyötettä.

  OPTIOT
    -u, --unique
       Tulosta vain yhden kerran esiintyvät rivit.

    -d, --repeated
       Tulosta vain toistuvat rivit.

    -c, --count
       Tulosta rivin yhteydessä, kuinka monta kertaa kukin rivi
       esiintyi.

    -numero, -f, --skip-fields=numero
       Tässä optiossa numero on kokonaisluku, joka kertoo kuinka
       monta kenttää ohitetaan ennen rivien vertailua. Ensimmäiset
       numero kenttää ja kaikki tyhjät merkit ennen kenttiä
       ohitetaan eikä niitä lasketa. Kentät ovat merkkijonoja, jotka
       eivät sisällä välilyöntejä eivätkä sarkainmerkkejä ja
       jotka erotetaan toisistaan välilyönnein ja sarkainmerkein.

    +numero, -s, --skip-chars=numero
       Tässä optiossa numero on kokonaisluku, joka kertoo kuinka
       monta merkkiä ohitetaan ennen rivien vertailua. Ensimmäiset
       numero merkkiä ja kaikki tyhjät merkit ennen merkkejä
       ohitetaan eikä niitä lasketa. Jos käytetään sekä kenttien
       että merkkien ohitusoptioita, niin kentät ohitetaan ensin.

    -w, --check-chars=numero
       Määrää kuinka montaa merkkiä rivistä verrataan. Rivin
       loput merkit ohitetaan. Normaalisti koko loppuriviä
       käytetään vertailussa.

    --help Tulostaa käyttöohjeen ja lopettaa palauttaen onnistumista
       merkitsevän palautuskoodin.

    --version
       Tulostaa versiotiedot ja lopettaa.



FSF              15. Joulukuuta 1998           UNIQ(1)