uniq

UNIQ(1)           General Commands Manual          UNIQ(1)NÃV
    uniq - egy rendezett fájlból kiszedi a duplikált sorokat

ÃTTEKINTÃS
    uniq [-cdu] [-f skip-fields] [-s skip-chars] [-w check-chars] [-#skip-
    fields] [+#skip-chars] [--count] [--repeated] [--unique] [--skip-
    fields=skip-fields] [--skip-chars=skip-chars] [--check-chars=check-
    chars] [--help] [--version] [infile] [outfile]

LEÃRÃS
    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan
    vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a cat GNU változatát dokumentálja. A .B uniq
    kiÃrja az egyedi sorokat egy rendezett fájlból, és eldobja az
    egyezÅket egy kivételével. Opcionálisan, mutathatja csak azokat a
    sorokat is, amelyek pontosan megegyeznek, illetve azokat, amelyek
    egynél többször fordulnak elÅ. A uniq -nak rendezett bemenetre van
    szüksége, mivel csak az egymás után következÅ sorokat hasonlÃtja
    Åssze.

    Ha a kimenet nem specifikált, a uniq a szabványos kimenetre Ãr. Ha a
    bemeneti file nincs megadva, a standard input-ot olvassa.

OPCIÃK
    -u, --unique
       Csak a nem azonos sorokat Ãrja ki.

    -d, --repeated
       Csak a duplikált sorokat Ãrja ki.

    -c, --count
       KiÃrja a sor elé, hogy az adott sor hányszor fordult elÅ.

    -number, -f, --skip-fields=number
       Ennél az opciónál, a umber egy egész szám, amely azt
       jelenti, hogy ennyi mezÅt kell átugrani az egyediség
       vizsgálása elÅtt. Az elsÅ umber számú mezÅ, a mezÅ elÅtt
       található szóközökkel együtt, mielÅtt a umber számú
       mezÅt elérné, kimarad, és nem számolódik. A mezÅket úgy
       határozzuk meg, hogy olyan nem szóköz és tab karakterekbÅl
       álló szövegek, amelyeket szóközök és tab-ok határolnak
       el egymástól.

    +number, -s, --skip-chars=number
       Ennél az opciónál, a umber egy egész szám, amely azt
       jelenti, hogy ennyi karaktert kell átugrani az egyediség
       vizsgálása elÅtt. Az elsÅ umber számú karakter, a karakter
       elÅtt található szóközökkel együtt, mielÅtt a umber
       számú karaktert elérné, kimarad, és nem számolódik. Ha
       mind a mezÅ, mind a karater átlépési opciót használjuk, a
       mezŠátlépés kerül elsÅként végrehajtásra.

    -w, --check-chars=number
       Specifikálja a sorokban összehasonlÃtandó karakterek
       számát, miután a megadott számú mezÅt, és/vagy karaktert
       átléptük. Normálisan, a sor egész hátralevŠrésze
       összehasonlÃtásra kerül.

    --help Használati útmutatót Ãr a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról Ãr ki információt a szabványos
       kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Csehi András <acsehi@merlin.flexum.hu>FSF              GNU Text Utilities            UNIQ(1)