users

USERS(1)           Uživatelské pÅÃkazy          USERS(1)JMÃNO
    users - vypÃÅ¡e jména na tomto stroji právÄ pÅihlášených
    uživatelů

POUŽITÃ
    users [VOLBA]... [SOUBOR ]

POPIS
    VypÃÅ¡e jména právÄ pÅihlášených uživatelů podle zadaného
    SOUBORu. NenÃ-li zadán parametr SOUBOR, je použit /var/run/utmp.
    Äasto bývá jako SOUBOR použÃván /var/log/wtmp.

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

AUTOR
    Napsal Joseph Arceneaux a David MacKenzie.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    Ãplná dokumentace pro users je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a users, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'users invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008             USERS(1)