users

USERS(1)         Käyttäjän sovellusohjelmat        USERS(1)NIMI
    users - näyttää palvelimelle kirjautuneiden käyttäjien nimet

YLEISKATSAUS
    users [TIEDOSTO]
    users {--help,--version}

KUVAUS
    Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, josta johtuen se saattaa olla
    epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo -ohjeisto on tällä hetkellä
    arvovaltainen lähde.

    Tämä man-sivu kuvaa users:n GNU-versiota. users tulostaa väleillä
    erotetun listan kaikkien järjestelmään kirjautuneiden käyttäjien
    käyttäjänimistä yhdellä rivillä. Jokainen tulostettu
    käyttäjänimi vastaa yhtä kirjautumista, joten jos käyttäjä on
    kirjautunut järjestelmään useamman kerran yhtäaikaisesti, kyseisen
    käyttäjän nimi näkyy tulosteessa yhtä monta kertaa. Ilman
    tiedostoargumenttia users hakee informaation tiedostosta /etc/utmp.
    Jos tiedostonimi annetaan argumenttina, users käyttää annettua
    tiedostoa. Yleinen käyttötapa on /etc/wtmp.

  OPTIONS
    --help Tulostaa ohjeen ja poistuu ohjelmasta normaalisti.

    --version
       Tulostaa versiotiedot ja poistuu ohjelmasta normaalisti.FSF              7. Huhtikuuta 1998           USERS(1)