utf-8

UTF-8(7)          Linux Programmer's Manual          UTF-8(7)NÉV
    UTF-8 - ASCII kompatíbilis több bájtos Unicode kódolás

LEÍRÁS
    Az Unicode karakterkészlet 16 bites kódteret foglal el. A legkézenfekvőbb
    Unicode kódolás (az UCS-2) 16 bites szavak sorozatából áll. Az ilyen
    karakterláncok olyan bájtokat is tartalmazhatnak egyes 16 bites
    karakterek részeként, mint a '\0' vagy a '/', amelyeknek speciális
    jelentésük van fájlnevekben és különféle C könyvtári függvények
    paramétereiben. Ráadásul a UNIX-os segédprogramok többsége ASCII fájlokat
    vár, és nem tudja a 16 bites szavakat karakterként feldolgozni jelentős
    módosítások nélkül. Ezért az UCS-2 nem megfelelő az Unicode kódolására
    fájlnevekben, szövegfájlokban, környezeti változókban, stb. Az ISO 10646
    Universal Character Set (UCS), amely tartalmazza részhalmazként az
    Unicode-ot, már 31 bites kódtéren helyezkedik el, és a kézenfekvő UCS-4
    kódolás (32 bites szavak sorozata) erre a karakterkészletre ugyanezeket a
    problémákat veti fel.

    Az Unicode és az UCS UTF-8 típusú kódolása mentes ezektől a problémáktól,
    ezért ez a követendő út a Unicode karakterkészlet használatára a Unix-
    szerű operációs rendszerek alatt.

TULAJDONSÁGOK
    Az UTF-8 kódolás a következő jó tulajdonságokkal rendelkezik:

    * Az 0x00000000-tól 0x0000007f-ig terjedő UCS karakterek (a klasszikus
     US-ASCII karakterek) egyszerűen a 0x00-tól 0x7f-ig egy bájton
     tárolódnak. (ASCII kompatibilitás.) Ez azt jelenti, hogy ha egy
     fájlban vagy karakterláncban csak 7 bites ASCII karakterek fordulnak
     elő, akkor a kódolásuk ASCIIésUTF-8 alatt azonos lesz.

    * Minden 0x7f-nél nagyobb kódú UCS karaktert olyan több bájtból álló
     sorozat kódol, amelyben minden bájt 0x80 és 0xfd közé esik, tehát nem
     jelenhet meg egy ASCII bájt, mint egy másik karakter része, ezért nem
     okozhat problémát például a '\0' vagy a '/'.

    * Az UCS-4 karakterláncok ábécérendje megmarad.

    * A 2^31 darab lehetséges kód bármelyike megadható az UTF-8segítségével.

    * A 0xfe és 0xff bájtokat nem használja az UTF-8 kódolás.

    * Egy nem-ASCII UCS karaktert reprezentáló több bájtos sorozat első
     bájtja mindig 0xc0 és 0xfd közé esik, és egyben megadja, hogy milyen
     hosszú a több bájtos sorozat. Az ezt követő bájtok valamennyien a
     0x80-tól 0xbf-ig terjedő tartományba esnek. Ez lehetővé teszi az
     újraszinkronizálást, és a kódolást ellenállóvá teszi a hiányzó
     bájtokkal szemben.

    * Az UTF-8 kódolású UCS karakterek akár hat bájlt hosszúak is lehetnek,
     de a Unicode karakterek csak legfeljebb három bájt hosszúak. Mivel a
     Linux csak a 16 bites Unicode részhalmazát használja az UCS-nek, ezért
     Linux alatt az UTF-8 több bájtos sorozatok csak egy, két vagy három
     bájt hosszúak lehetnek.

KÓDOLÁS
    A következő bájtsorozatok reprezentálnak egy karaktert. A használandó
    sorozat függ a karakter UCS kódjától.

    0x00000000 - 0x0000007F:
      0xxxxxxx

    0x00000080 - 0x000007FF:
      110xxxxx 10xxxxxx

    0x00000800 - 0x0000FFFF:
      1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00010000 - 0x001FFFFF:
      11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00200000 - 0x03FFFFFF:
      111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x04000000 - 0x7FFFFFFF:
      1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    Az xxx bitpozíciókat azokkal a bitekkel kell feltölteni, amelyek a
    karakter kódját alkotják kettes számrendszerbeli reprezentációban. Csak a
    legrövidebb több bájtos reprezentációt szabad használni a több lehetséges
    variáció közül.

PÉLDÁK
    A Unicode-os 0xa9 = 1010 1001 karakter (a copyright jel) UTF-8-as
    kódolása:

       11000010 10101001 = 0xc2 0xa9

    A 0x2260 = 0010 0010 0110 0000 karakter (a "nem egyenlő" szimbólum)
    kódolása:

       11100010 10001001 10100000 = 0xe2 0x89 0xa0

BIZTONSÁG
    Az Unicode specifikáció megköveteli, hogy az UTF-8 kódokat előállítók a
    legrövidebb lehetséges formát válasszák, például egy olyan kétbájtos
    sorozat, amelynek az első bájtja 0xc0, nem szabályos. Az Unicode kiadta
    az UTF-8 Corrigendum című dokumentumot, amelyben megtiltja a szabványt
    betartó programoknak, hogy elfogadjanak olyan kódokat, amelyek nem a
    legrövidebb formájukban érkeznek. Ennek biztonsági okai vannak: ha a
    felhasználó által beadott kódsorozatot ellenőrzik a biztonság érdekében,
    az ellenőrzés valószínűleg az "/../", ";" vagy NUL értékek ASCII
    formátumára terjedne csak ki, és esetleg nem gondolnak arra, hogy számos
    más módon lehet ezeket a jeleket az UTF-8 kódolás segítségével nem ASCII
    formátumban reprezentálni. Lásd még az IETF RFC 2279-et.

    Néhány rendszer (amelyek a NUL-t a karakterlánc végeként értelmezik)
    ennek ellenére használja a C0 80 kódot a NUL (ASCII 00) karakter belső
    ábrázolására.

SZABVÁNYOK
    ISO 10646, Unicode 1.1, XPG4, Plan 9.

SZERZŐ
    Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de>

LÁSD MÉG
    unicode(7)

MAGYAR FORDÍTÁS
    Tímár András <timar_a@freemail.hu>Linux               1995-11-26              UTF-8(7)