utimes

UTIME(2)        Linux Programmeurs Handleiding        UTIME(2)



NAAM
    utime, utimes - verander toegang en/of verander tijden van een "inode"

OVERZICHT
    #include <sys/types.h>
    #include <utime.h>

    int utime(const char *bestandnaam, struct utimbuf *buf);


    #include <sys/time.h>

    int utimes(char *bestandnaam, struct timeval *tvp);

BESCHRIJVING
    utime veranderd de toegangs- en verander- tijden van een "inode",
    opgegeven in bestandnaam naar de actime en modtime velden van buf
    respectievelijk. Als buf NULL is, dan worden de toegangs- en verander-
    tijden van het bestand naar de huidige tijd gezet. De utimbuf structuur
    is:
       struct utimbuf {
           time_t actime; /* toegangs tijd */
           time_t modtime; /* verander tijd */
       };
    In de Linux DLL 4.4.1 bibliotheken is utimes gewoon een wikkel {eng:
    wrapper} voor utime: tvp[0].tv_sec is actime, en tvp[1].tv_sec is
    modtime. De timeval structuur is:

       struct timeval {
           long  tv_sec;     /* seconden */
           long  tv_usec;    /* microseconden */
       };

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt passend gezet.

FOUTEN
    Andere fouten kunnen optreden.


    EACCES {toegang} toestemming om een bestand te schrijven wordt
       geweigerd.

    ENOENT {geen ingang} bestandnaam bestaat niet.

VOLDOET AAN
    utime: SVr4, SVID, POSIX. SVr4 beschrijft extra fouttoestanden EFAULT,
    EINTR, ELOOP, EMULTIHOP, ENAMETOOLONG, ENOLINK, ENOTDIR, ENOLINK,
    ENOTDIR, EPERM, EROFS.
    utimes: BSD 4.3

ZIE
    stat(2) {status}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: utime.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $



Linux              10 Juni 1995             UTIME(2)