vhangup

VHANGUP(2)       Linux Programmeurs Handleiding       VHANGUP(2)NAAM
    vhangup - hang de huidige tty virtueel op

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int vhangup(void);

BESCHRIJVING
    vhangup simuleert een ophangen van het huidige terminal. Deze aanroep
    verzorgd voor andere gebruikers dat ze een “clean” tty bij inloggen
    hebben.

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno passend gezet.

FOUTEN
    EPERM {toestemming} De gebruiker is niet de super-gebruiker.

VOLDOET AAN
    Deze aanroep is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in
    programma's die overdraagbaar bedoeld zijn.

ZIE OOK
    init(8) {wijdt in}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: vhangup.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 0.99.11          24 Juli 1993            VHANGUP(2)