vim

vim(1)             2007-10-27-16:31             vim(1) НАЗВА
    vim - удосконалений редактор для програмістів Vi


 СТИСЛИЙ ОГЛЯД
    vim [опції] [файл ...]


    vim [опції] -


    vim [опції] -t мітка


    vim [опції] -q [файл помилок]

    ex


    view


    gvim gview evim eview


    rvim rview rgvim rgview


 ОПИС
    vim являється обернено-сумісним з vi(1) текстовим редактором. Він
    використовується для редагування звичайних текстових файлів. Особливо
    корисним є для редагування вихідних текстів програм.

    Існує багато покращень в порівнянні з vi: багаторівневе скасування
    попередніх змін, багатократні вікна і буфери, підсвітка синтаксису,
    редагування з командного рядка, виповнення назв файлів, убудована
    допомога, візуальне виділення і.т.д. Подивіться `:help vi_diff_txt' для
    підсумку відмінностей між vim і vi.

    Під час роботи з vim, надзвичайно багато інформації можна отримати з
    вбудованої допомоги, використайте команду `:help' для цього. Подивіться
    також розділ ВБУДОВАНА ДОПОМОГА нижче.

    Найчастіше, vim розпочато для редагування лишень одного файлу командою


         vim <i>файл</i>

    Більш узагальнено, сесія vim розпочинається командою
         vim [<i>опції</i>] [<i>список файлів</i>]

    Якщо список файлів відсутній, редактор розпочне роботу з порожнім
    буфером. У протилежному випадку, один з наступних чотирьох метод може
    застосовуватись для вказівки файлу або файлів, що необхідно
    відредагувати:


    файл...
        Список назв файлів. Перший з них стане поточним файлом і буде
       зчитано першим у буфер. Курсор розміститься на першому рядку
       буферу. Ви можете дістатися до наступних файлів командою `:next'.
       Якщо одна з назв файлів містить дефіс, добавте `--' перед списком.


    -
        Файл для редагування зчитуватиметься зі стандартного вводу.
       Команди - зі стандартного пристрою помилки, що повинно бути одним
       з терміналів (tty).


    -t мітка
        Файл до редагування і позиція курсору залежні від мітки,
       своєрідної "goto" позначки. Пошук мітки здійснюється по файлу
       міток. Асоційований з міткою файл стає поточним файлом і буде
       виконано асоційовану команду. Головним чином, це використовується
       для програм C, де мітка може бути назвою якоїсь функції. Як ефект:
       файл, що містить цю функцію стане поточним файлом і курсор
       переміститься на початок функції. Дивіться `:help tag-commands'.


    -q [файл помилок]
        Розпочати роботу у стані швидкого відлагодження (quickFix). Файл
       помилок зчитується і перша знайдену там помилку буде виведено.
       Якщо аргумент файл помилок опускається, його назву буде взято з
       опції 'errorfile' файлу конфігурації (за замовчуванням
       використовується "AztecC.Err" для Amiga або "errors.err" на решті
       систем). Наступні помилки можна переглянути з допомогою команди
       `:cn'. Дивіться також `:help quick-fix'.

       vim поводиться інакше, в залежності від того як його було
       викликано з командного рядка (хоча виконуваний файл може бути
       одним і тим самим).


    vim
        "Нормальний" редактор. Всі властивості стандартні.


    ex
        Режим ex. Ви можете перейти до звичайного стану командою `:vi'.
       Ex-режиму можна також добитися за допомогою аргументу командного
       рядка `-e'.


    view
        Розпочати у стані "тільки для читання". Це захистить від запису
       до файлу. Можна також досягти завдяки опції командного рядка `-R'.


    gvim gview
        Графічна версія vim і view. Відкриває нове вікно. Працює лише з
       Віконним Середовищем X. Можна також досягти за допомогою опції
       командного рядка `-g'.


    evim eview
        Графічна версія "полегшеного редагування". Працює лише з Віконним
       Середовищем X. Можна також досягти за допомогою опції командного
       рядка `-y'.


    rvim rview rgvim rgview
        Те саме, що й розглянуті вище опції, але з обмеженнями.
       Внеможливлює команди оболонки або призупинку vim. Можна добитись
       також за допомогою опції командного рядка `-Z'.


 ОПЦІЇ
    Опції командного рядка можна вказувати у будь-якій послідовності, до і
    після назв файлів. Опції без аргументів можна складати разом із єдиною
    горизонтальною рискою.


    +[номер]
        При завантаженні першого файлу, курсор розміститься на вказаному
       номері рядка. Якщо аргумент номер опущено, курсор переміститься на
       останній рядок тексту.


    +/шаблон
        При завантаженні першого файлу, курсор розміститься на першому
       знайденому рядку, що співпаде із заданим шаблоном. Дивіться `:help
       search-pattern', щоб взнати про можливі шаблони для пошуку по
       тексту.


    +команда    -c команда
        Командa, яку буде виконано після прочитання першого файлу.
       Команда розглядатиметься як одна з команд ex. Якщо команда містить
       пробіли, її потрібно включити у подвійні лапки (це також залежить
       від використовуваної оболонки). Наприклад:


         vim "+set si" main.c

    Зауваження: ви можете використати до 10 команд з "+" або "-c".


    -S файл
        Файл буде зчитано як джерельний після завантаження першого файлу
       до редагування. Це тотожно опції `-c "souce файл". Назва файлу не
       може розпочинатися з '-'. Якщо аргумент файл опущено,
       використовуватиметься Session.vim (працює лише коли -S є останнім
       аргументом).


    --cmd команда
        Схоже до використання `-c', але команду буде виконано до того як
       обробити будь-які файли типу vimrc . Ви можете використати до 10
       цих команд, незалежно від вказаних опцією `-c'.


    -A
        Якщо vim компільовано з підтримкою арабської мови із можливістю
       редагувати зправа-наліво і арабською розкладкою клавіатури, ця
       опція розпочне vim у "арабському режимі", тобто буде встановлено
       'arabic'. У протилежному випадку, з'явиться помилка і vim аварійно
       завершиться.


    -b
        Бінарний режим. Встановляться декілька опції, які дозволять
       редагування бінарних або виконуваних файлів.


    -C
        Сумісний режим. Встановлює опцію 'compatible'. Це заставить vim
       поводитись схоже до vi, навіть при існуванні файлу .vimrc.


    -d
        Розпочати у режимі diff (відмінностей). Необхідно вказати
       щонайменше два файли як аргумент. vim відкриє всі файли і вкаже на
       відмінності між ними. Це працює так само як vimdiff(1).


    -d прилад
        Відкриє прилад для використання у якості терміналу. Ця опція
       працює тільки на Amiga. Наприклад: `-d con:20/30/600/150'.


    -D
        Відлагодження. Переходить у стан відлагодження під час виконання
       першої команди зі скрипту.


    -e
        Розпочати vim у режимі ex, так ніби його було викликано як `ex'.


    -E
        Розпочати vim у режимі покращеного ex, так ніби його було
       викликано як `exim'.


    -f
        Пріоритетний режим. Для графічної версії. vim не відгалузиться і
       відокремиться від оболонки, як звичайно. На Amiga, vim не
       перезапуститься для відкриття нового вікна. Цю опцію зручно
       використовувати з програмами, що чекатимуть, доки редагувальна
       сесія завершиться (наприклад mail(1)). На Amiga, команди `:sh' й
       `:!' не працюють.


    --nofork
        Пріоритетний режим. Для графічної версії. vim не відгалузиться і
       відокремиться від оболонки, як звичайно.


    -F
        Якщо vim компільовано з підтримкою FKMAP, для редагування тексту
       зправа-наліво, і розкладкою клавіатури Farsi, ця опція розпочне
       vim у режимі Farsi, тобто зі встановленими опціями 'fkmap' і
       'rightleft'. У протилежному випадку, з'явиться повідомлення про
       помилку і vim припинить роботу.


    -g
        Якщо vim компільовано з підтримкою графічного середовища, ця
       опція відкриє графічне вікно редактора. У протилежному випадку,
       з'явиться повідомлення про помилку і vim припинить роботу.


    -h
        Надасть коротку допомогу по опціям і аргументам командного рядка.
       Після цього редактор припинить роботу.


    -H
        Якщо vim компільовано з підтримкою RIGHTLEFT для редагування
       зправа-наліво і гебрайскою розкладкою клавіатури, ця опція
       розпочне vim у гебрайському (Hebrew) режимі, тобто 'hkmap' і
       'rightleft' буде встановлено. У протилежному випадку, з'явиться
       повідомлення про помилку і vim припинить роботу.


    -i viminfo
        Якщо включене використання viminfo-файлу, ця опція вказує, який
       саме файл використати, замість стандартного ~/.viminfo. Також
       можна використати для вимкнення вживання файлу .viminfo, якщо
       вказати "NONE".


    -L
        Тотожно -r.


    -l
        Lisp-режим. Вмикає опції 'lisp' і 'showmatch'.


    -m
        Унеможливлює зміну файлів. Перезаладовує опцію 'write'.
       Незважаючи на те, що ви все ще можете змінювати буфер, запис до
       файлу неможливий.


    -M
        Зміну файлів заборонено. Опції 'modifiable' і 'write' обнулено,
       тож зміни не дозволяються і до файлів неможливо записати.


    -N
        Несумісний режим. Перезаладовує опцію 'compatible'. Це зробить
       поводження vim приємнішим, але менш сумісним з vi, навіть якщо
       файлу vimrc не існуватиме.


    -n
        Не використовувати своп-файлу. Відновлення після аварійного
       завершення роботи неможливе. Зручно для редагування файлів на
       надзвичайно повільних пристроях, скажімо гнучких дисках. Можна
       також добитись командою `:set uc=0' і скасувати командою `:set
       uc=200'.


    -nb
        Розпочне vim як сервер редагування для NetBeans. Дивіться
       документацію для деталей.


    -o[N]
        Відкриє N вікон у наборі, розділених вертикально. Якщо N
       пропустити, відкриє по одному вікну для кожного файлу.


    -O[N]
        Відкриє N вікон, розділених горизонтально. Якщо N пропустити,
       відкриє по одному вікну для кожного файлу.


    -R
        Режим "тільки для читання". Вмикає опцію 'readonly'. Ви все ще
       можете редагувати буфер, але цей режим запобігатиме випадкового
       перезапису файлу. Якщо ж вам конче записати до файлу, додайте знак
       оклику до команди запису ex типу, `:w!'. Прапорець -R також неявно
       вмикає також -n (дивіться нижче). Опцію 'readonly' можна скасувати
       командою `:set noro'. Дивіться `:help readonly'.


    -r
        Виведе перелік своп-файлів разом з інформацією про їхнє
       використання для відновлення даних.


    -r своп-файл
        Режим відновлення. Буде використано своп-файл для відновлення
       аварійно завершеної сесії редагування. Назва своп-файлу, як
       правило, співпадає з назвою оригіналу, лише із закінченням ".swp".
       Дивіться `:help recovery'.


    -s
        Небагатослівний режим (англ. silent). Тільки при використанні як
       ex або коли надано також опцію `-e'.


    -s файл-скрипт
        Буде прочитано файл-скрипт. Знаки цього файлу буде інтерпретовано
       так, ніби ви ввели їх з клавіатури. Те саме можна здійснити
       командою `:source файл-скрипт'. Якщо буде досягнуто кінця файлу до
       того, як редактор завершить свою роботу, подальші знаки
       читатимуться з клавіатури.


    -T термінал
        Вказує vim назву терміналу, який ви використовуєте. Потрібне лише
       у випадку, коли автоматичне виявлення не спрацьовує. Термінал
       повинен бути відомим редактору vim (вбудовані типи терміналів) або
       одним з описаних у файлі termcap або terminfo.


    -u vimrc-файл
        Використає команди зі вказаного вами vimrc-файлу для
       ініціалізації. Будь-які інші файли ініціалізації не беруться до
       уваги. Можете використовувати це для редагування якихось
       спеціальних файлів. Також можна уникнути зчитування файлів
       ініціалізації, якщо вказати як назву "NONE". Дивіться `:help
       initialization'.


    -U gvimrc-файл
        Використає команди зі вказаного gvimrc-файлу для ініціалізації
       графічного інтерфейсу редактору. Будь-які інші файли ініціалізації
       графічного інтерфейсу не беруться до уваги. Також можна уникнути
       зчитування файлів ініціалізації, якщо вказати як назву "NONE".
       Дивіться `:help gui-init'.


    -V[N]
        Багатослівний режим. Виводить інформацію про те, які файли
       зчитано як джерельні для прочитання і запису файлу viminfo.
       Необов'язкове число N являється показником багатослівності.
       Стандартним значенням є 10.


    -v
        Розпочне vim у vi-стані, так ніби виконуваний файл називався
       "vi". Це діє лише коли програму було викликано як ex.


    -w журнальний файл
        Всі знаки, введені вами, буде збережено у журнальному файлі до
       тих пір, доки ви покинете vim.


    -x
        Використання шифрування для запису файлів. Спитає шифрувального
       ключа.


    -X
        Не сполучатися з X-сервером. Скорочує час запуску програми у
       терміналу, але заголовок вікна і clipboard не працюватимуть.


    -y
        Розпочне vim у режимі полегшеного редагування, так ніби його
       викликано як evim чи eview. Поводження vim стає подібним до
       "клацни і друкуй" редакторів.


    -Z
        Обмежувальний режим. Працює як rvim.


    --
        Вказує на кінець опцій. Аргументи командного рядка після
       вважатимуться назвами файлів. Може використовуватись для
       редагування файлів, чия назва починається з '-'.


    --echo-wid
        Тільки для графічного інтерфейсу GTK: виводить ідентифікаційний
       номер вікна на стандартний пристрій виводу.


    --help
        Виводить допомогу. Тотожно прапорцю `-h'.


    --literal
        Сприйме назви файлів буквально, без розкриття байдужих знаків. Не
       використовується на Unix, оскільки байдужі знаки розкриває
       оболонка.


    --noplugin
        Не завантажувати модулі. Те саме, що й `-u NONE'.


    --remote
        Долучитися до vim-серверу і редагувати з його допомогою файли,
       вказаних як решта аргументів. Якщо серверу не знайдено, з'явиться
       повідомлення про помилку і файли буде редаговано у поточному
       редакторові vim.


    --remote-expr вираз
        Долучитися до vim-серверу, оцінити вираз там і видати результат
       на стандартному пристрої виводу.


    --remote-send ключі
        Схоже до --remote, але без повідомлення про помилку у випадку не
       знайденого серверу.


    --remote-wait
        Схоже до --remote, але vim не припинить роботу доти, доки файли
       не буде відредаговано.


    --remote-wait-silent
        Схоже до --remote-wait, але без повідомлення про помилки у
       випадку не знайденого серверу.


    --serverlist
        Перелічить назви всіх vim-серверів, які було знайдено.


    --servername назва
        Використати дану назву серверу. Використовується з поточним .BР
       vim , хіба було надано аргумент --remote, в такому випадку, це
       назва серверу для під'єднання.


    --socketid ID
        Тільки для графічного інтерфейсу GTK: використає механізм GtkPlug
       для запуску gvim у відмінному вікні.


    --version
        Виведе інформацію про версію програми.


 ВБУДОВАНА ДОПОМОГА
    Введіть `:help', знаходячись у vim. Щоб отримати допомогу по певній темі,
    введіть `:help тема', наприклад `:help ZZ', щоб дізнатися більше про
    команду `ZZ'. Скористайтеся <Tab> і CTRL-D для виповнення тем (дивіться
    `:help cmdline-completion'). Мітки використовуються для пересування з
    одного місця в інше (схоже до посилань гайпертексту, дивіться `:help').
    Таким чином можна переглянути всі файли документації, наприклад `:help
    syntax.txt'.


 ФАЙЛИ
    /usr/share/vim/vim63/doc/*.txt
        Файли документації vim. Скористайтеся `:help doc-file-list', щоб
       отримати повний список.


    /usr/share/vim/vim63/doc/tags
        Файл міток для знаходження інформації з файлів документації.


    /usr/share/vim/vim63/syntax/syntax.vim
        Системний файл ініціалізації підсвітки синтаксису.


    /usr/share/vim/vim63/syntax/*.vim
        Файли ініціалізації підсвітки синтаксису для різноманітних мов.


    /usr/share/vim/vimrc
        Системний файл ініціалізації vim.


    /usr/share/vim/gvimrc
        Системний файл ініціалізації gvim.


    /usr/share/vim/vim63/optwin.vim
        Скрипт, що використовується для команди `:options'. Зручний
       спосіб перегляду і встановлення різних опцій.


    /usr/share/vim/vim63/menu.vim
        Системний файл ініціалізації меню gvim.


    /usr/share/vim/vim63/bugreport.vim
        Скрипт для генерування повідомлення про вади. Дивіться `:help
       bugs'.


    /usr/share/vim/vim63/filetype.vim
        Скрипт для виявлення типу файлу за його назвою. Дивіться `:help
       filetype'.


    /usr/share/vim/vim63/scripts.vim
        Скрипт для виявлення типу файлу за його вмістом. Дивіться `:help
       filetype'.


    /usr/share/vim/vim63/*.ps
        Файли, які використовуються для видруку за допомогою PostScript.

       Найостаннішу інформацію ви знайдете на домашній сторінці VIM:


       <http://www.vim.org/>


 ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ
    vimtutor(1)


 АВТОР
    Більшість vim було написано Bram Moolenaar з допомогою інших. Дивіться
    `:help credits'. Сам редактор vim оснований на stevie, написаному Tim
    Thompson, Tony Andrews й G.R. (Fred) Walter. Хоча, дуже мало з
    оригінального коду збереглося у vim.


 ВАДИ
    Можливо є певні. Дивіться `:help todo' для списку можливих недоліків.

    Майте на увазі, що дуже багато речей, які можуть вважатися декотрими
    недоліками, насправді являються результатом щонайточнішого відтворення
    поводження vi. Але, якщо ви вважаєте деякі речі вадами "оскільки у vi це
    робиться інакше", вам слід переглянути краще vi_diff.txt (введіть `:help
    vi_diff.txt', знаходячись у vim). Можете також подивитися теми
    'compatible' і 'cpoptions'.
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31             vim(1)