vim

VIM(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat         VIM(1)NIMI
    vim - Vi IMproved, ohjelmoijan tekstieditori

YLEISKATSAUS
    vim [valitsimet] [tiedosto ..]
    vim [valitsimet] -
    vim [valitsimet] -t tagi
    vim [valitsimet] -q [virhetiedosto]

    ex
    view
    gvim gview
    rvim rview rgvim rgview

KUVAUS
    Vim on tekstieditori, joka on ylöspäin yhteensopiva Vi:n kanssa.
    Sitä voidaan käyttää muokkaamaan mitä tahansa ASCII-tekstiä. Se
    on erityisen hyödyllinen ohjelmien muokkauksessa.

    Useita parannuksia on tehty verrattuna Vi:hin: usean tason kumous,
    monta ikkunaa ja puskuria, syntaksin väritys, komentorivimuokkaus,
    tiedostonimien täydennys, pika-apu, visuaalinen valinta jne. Katso
    ":help vi_diff", jos tarvitset tiivistelmää Vim:n ja Vi:n eroista.

    Vim:ssä löydät apua pika-apujärjestelmästä, komento ":help".
    Katso ON-LINE HELP kohta alempana.

    Useinmiten Vim käynnistetään muokkaamaan yhtä tiedostoa komennolla:

      vim tiedosto

    Yleisesti Vim käynnistetään komennolla:

      vim [valitsimet] [tiedostolista]

    Jos tiedostolista puuttuu, editori tekee tyhjän puskurin. Muissa
    tapauksissa tarkalleen yhtä tapaa seuraavista neljästä voidaan
    käyttää valitsemaan muokattavat tiedostot.

    tiedosto .. lista tiedostonimistä. Alussa ensimmäisenä annettu
          tiedosto luetaan puskuriin muokattavaksi. Kursori
          asetetaan puskurin ensimmäiselle riville. Pääset
          muokkaamaan muita tiedostoja ":next"-komennolla.
          Muokataksesi tiedostoa, jonka nimi alkaa viivalla, aloita
          tiedostolista "--":lla.

    -      Tiedosto, joka luetaan vakiosyötteestä. Komennot luetaan
          vakiovirheestä, jonka pitää olla tty.

    -t {tag}  Muokkattava tiedosto ja kursorin paikka riippuu "tag"ista,
          joka on jonkinlainen hyppy johonkin merkkiin. {tag}
          etsitään tagitiedostosta, yhteenkuuluva tiedosto tulee
          tämänhetkiseksi tiedostoksi ja yhteenkuuluvat komennot
          suoritetaan. Enimmäkseen tämä on käytössä C-
          ohjelmissa, sillä tässä tapauksessa {tag} voi olla
          funktion nimi. Vaikutus on, että tiedosto, joka
          sisältää funktion, tulee tämänhetkiseksi tiedostoksi
          ja kursori asetetaan funktion alkuun. Katso ":help
          tag_commands".

    -q [virhetiedosto]
          Aloita pikakorjausmoodissa. Tiedosto [virhetiedosto]
          luetaan ja ensimmäinen virhe näytetään. Jos
          [virhetiedosto] ei ole annettu, tiedostonimi otetaan
          'virhetiedosto'-valitsimesta (oletuksena "AztecC.Err"
          Amigoissa, "errors.vim" muissa järjestelmissä).
          Seuraaviin virheisiin voidaan hypätä ":cn"-komennolla.
          Katso ":help quickfix".

    Vim käyttäytyy eri tavoin, riippuen komennon nimestä (ohjelman nimi
    voi olla silti sama).

    vim    "Normaali" tapa, kaikki on oletusarvoissansa.

    ex    Käynnistyy Ex-tilassa. Mene normaalitilaan
         ":vi"-komennolla. Voidaan tehdä myös "-e"-parametrilla.

    view   Käynnistä ainoastaan lukutilassa. Sinua estetään
         kirjoittamasta tiedostoon. Sama vaikutus saadaan myös
         käynnistämällä valitsimen "-R" kanssa.

    gvim gview
         GUI-versio. Tekee uuden ikkunan. Voidaan myös tehdä
         "-g"-parametrillä.

    rvim rview rgvim rgview
         Kuten yllä, mutta muutamin rajoituksin. Ei ole mahdollista
         käynnistää komentotulkkikomentoja taikka siirtää Vimiä
         taustalle. Voidaan myös tehdä "-Z"-parametrilla.

OPTIOT
    Valitsimet voidaan antaa missä tahansa järjestyksessä, ennen tai
    jälkeen tiedostonimien. Valitsimet ilman parametriä voidaan
    muodostaa yhden viivan perään.

    +[num]   Ensimmäistä tiedostoa avattaessa kursori siirretään
          riville "num". Jos "num" puuttuu, kursori siirretään
          viimeiselle riville.

    +/{pat}   Ensimmäisessä tiedostossa kursori asetetaan ensimmäisen
          {pat}:n esiintymiskohtaan. Katso ":help search_pattern"
          saadaksesi tietoja mahdollisista hakukuvioista.

    +{komento}

    -c {komento}
          {komento} suoritetaan heti, kun ensimmäinen tiedosto on
          luettu. {command} tulkitaan kuten Ex-komento. Jos
          {komento} sisältää välilyöntejä, sen täytyy olla
          lainausmerkkien ympäröimä (tämä riippuu
          käytettävästä komentotulkista). Esimerkki: Vim "+set
          si" main.c
          Huomaa: Voit käyttää korkeintaan 10 "+"- tai
          "-c"-komentoa.

    -b     Binääritila. Muutamat valitsimet asetetaan, että
          binääritiedoston tai suoritettavan ohjelman muokkaaminen
          olisi mahdollista.

    -C     Yhteensopivuus. Asetetaan 'compatible'-valitsin. Tämä
          laittaa Vim:n toimimaan enimmäkseen Vi:n tavoin, vaikka
          .vimrc olisikin olemassa.

    -d {laite} Avaa {laite} käytettäväksi päätteenä. Ainoastaan
          Amigalle. Esimerkki: "-d con:20/30/600/150".

    -e     Käynnistää Vim:n Ex-moodissa, aivan kuten "ex"-ohjelma.

    -f     Edustalle. GUI-versiolle: Vim ei haaraudu tai mene
          taustalle komentotulkista, jossa se käynnistettiin.
          Amigoissa: Vim ei uudelleenkäynnisty avatakseen uutta
          ikkunaa. Tätä valitsinta pitäisi käyttää, kun Vim on
          käynnistetty ohjelmasta, joka odottaa muokkauksen
          lopetusta ennen (esim. mail). Amigassa komennot ":sh" ja
          ":!" eivät toimi.

    -F     Jos Vim on käännetty FKMAP-tuella oikealta-vasemmalle-
          kirjoitettujen tiedostojen muokkaukseen ja Farsi-
          näppäimistöasettelulla, tämä valitsin käynnistää
          Vim:n Farsitilassa, siis 'fkmap' ja 'rightleft' on
          asetettuja. Muulloin tulostetaan virheilmoitus ja Vim
          keskeyttää.

    -g     Jos Vim on käännetty GUI-tuella, tämä valitsin lisää
          GUIn. Jos GUI-tukea ei ole käännetty mukaan,
          virheilmoitus annetaan ja Vim keskeyttää.

    -h     Antaa lyhyen ohjeen komentoriviparametreistä ja
          -valitsimista. Sen jälkeen Vim:stä poistutaan.

    -H     Jos Vim on käännetty RIGHTLEFT-tuella, oikealta-
          vasemmalle-kirjoitettujen tiedostojen tuella ja
          heprealaisella näppäimistöasettelulla, tämä valitsin
          käynnistää Vim:n heprealaistilassa, siis 'hkmap' ja
          'rightleft' asetetaan. Muulloin tulostetaan virheilmoitus
          ja Vim keskeyttää.

    -i {viminfo}
          Kun viminfo-tiedoston käyttö on päällä, tämä
          valitsin asettaa käytettävän tiedostonimen oletuksena
          olevan "~/.viminfo"-tiedoston tilalle. Tätä voidaan
          käyttää ohittamaan .viminfo-tiedoston käyttö antamalla
          nimeksi "NONE".

    -L     Sama kuin -r.

    -l     Lisp-moodi. Asettaa 'lisp'- ja 'showmatch'-valitsimet
          päälle.

    -N     Epäyhteensopivuusmoodi. Nollaa 'compatible'-valitsimen.
          Tämä tekee Vim:stä" hiukan paremman, mutta vähemmän
          Vi-yhteensopivan, vaikka .vimrc tiedosto ei olisikaan
          olemassa

    -n     Heittovaihtotiedostoa ei käytetä. Palautus kaatumisen
          jälkeen on mahdotonta. Kätevä, jos haluat muokata
          tiedostoa, joka sijaitsee hitaalla medialla (vaikkapa
          levyke). Voit myös käyttää komentoa ":set uc=0".
          Voidaan palauttaa komennolla ":set uc=200".

    -o[N]    Avaa N ikkunaa. Kun N on annettu, avataan yksi ikkuna
          jokaiselle tiedostolle.

    -R     Ainoastaan-luku-moodi. Voit edelleen muokata puskuria,
          mutta sinua estetään äkkinäisesti ylikirjoittamasta
          tiedostoa. Jos haluat ylikirjoittaa tiedoston, lisää
          huutomerkki Ex-komentoon, ":w!". Valitsimesta -R seuraa
          myös valitsin -n (katso alla). Katso ":help 'readonly'".

    -r     Listaa heittovaihtotiedostot palautustilastojen kanssa.

    -r {tiedosto}
          Palautustila. Heittovaihtotiedostoa käytetään
          palauttamaan keskeytynyt muokkausistunto.
          Heittovaihtotiedosto on tiedosto, jonka tiedostonimen
          perään on lisätty ".swp". Katso ":help recovery".

    -s     Hiljainen tila. Ainoastaan, kun käynnistetty "Ex":nä tai,
          kun "-e"-parametri annettiin ennen "-s"-parametria.

    -s {skripti}
          Skriptitiedosto {skripti} luetaan. Tiedostossa olevat
          merkit tulkitaan aivan kuin olisit kirjoittanut ne. Sama
          voidaan tehdä komennolla ":source! {skripti}". Jos
          tiedoston loppu saavutetaan ennen kuin editori suljetaan,
          lisää merkkejä luetaan näppäimistöltä.

    -T {terminal}
          Kertoo Vim:lle päätteen nimen, jota käytät. Tätä
          tarvitaan ainoastaan, kun automaattinen tapa ei toimi.
          Päätteen pitäisi olla Vim:n tuntema päätetyyppi
          (builtin) tai termcap- tai terminfo-tiedostossa
          määritelty.

    -u {vimrc} Käyttää {vimrc}-tiedoston komentoja alustuksiin. Kaikki
          muut alustukset ohitetaan. Käytä tätä muokataksesi
          erikoisempia tiedostoja. Voidaan myös ohittaa kaikki
          alustukset antamalla tiedostonimeksi "NONE". Katso
          komennolla ":help initialization" vimmissä tarkemmat
          yksityiskohdat.

    -U {gvimrc} Käytä {gvimrc}-tiedoston komentoja GUI-alustuksiin.
          Kaikki muut GUI-alustukset ohitetaan. Voidaan myös
          ohittaa kaikki GUI-alustukset antamalla tiedostonimeksi
          "NONE". Katso komennolla ":help gui_init" vimmissä
          tarkemmat yksityiskohdat.

    -V     Informatiivinen. Antaa viestejä tiedostoista, jotka ovat
          lähteenä ja viminfo tiedostoon/tiedostosta
          kirjoittamisesta ja lukemisesta.

    -v     Käynnistää Vim:n Vi-moodissa, kuten ohjelma nimeltä
          "vi". Tällä on vaikutusta ainoastaan, kun ohjelman nimi
          on "ex".

    -w {scriptout}
          Kaikki merkit, jotka kirjoitat tallennetaan tiedostoon
          {scriptout}, kunnes suljet Vim:n. Tämä on kätevä, jos
          haluat tehdä skriptitiedoston, jota käytetään "vim
          -s"-komennolla tai ":source!"-komennolla. Jos {scriptout}
          tiedosto on jo olemassa, merkit lisätään tiedoston
          loppuun.

    -W {scriptout}
          Kuten -w, mutta ennestään olemassa olevat tiedostot
          ylikirjoitetaan.

    -x     Salattu suodatin tiedostojen lukemiseen ja kirjoittamiseen.
          Tätä ei ole vielä toteutettu.

    -Z     Rajoittunut tila. Toimii kuten ohjelma "r".

    --     Tarkoittaa valitsimien loppumista. Parametrit tämän
          jälkeen käsitellään tiedostoniminä. Tätä voidaan
          käyttää '-':lla alkavien tiedostonimien muokkaamiseen.

AJONAIKAISET OHJEET
    Kirjoita ":help" Vim:ssä päästäksesi alkuun. Kirjoita ":help aihe"
    saadaksesi apua tietystä aiheesta. Esimerkkinä: ":help ZZ" antaa
    apua "ZZ"-komennosta. Voit käyttää näppäimiä <Tab> ja CTRL-D
    täydentääksesi aiheita (":help komentorivitäydennys"). Esiintyviä
    tageja voidaan käyttää hyppäämään paikasta toiseen (jonkinlaisia
    hypertekstilinkkejä, katso ":help"). Kaikkia ohjetiedostoja voidaan
    katsoa tällä tavalla, esimerkiksi ":help syntax.txt".

TIEDOSTOT
    /usr/doc/vim/*.txt.gz
           Vim:n ohjetiedostot. Kirjoita ":help doc-file-list"
           saadaksesi täydellisen listan.

    /usr/doc/vim/tags
           Tagitiedostot, joita käytetään etsimään tietoa
           ohjetiedostoista.

    /etc/vimrc   Koko järjestelmää koskevat Vim:n alustukset.

    /etc/gvimrc  Koko järjestelmää koskevat gim-alustukset.

    /etc/menu.vim Koko järjestelmää koskevat menualustukset gvimmille.

    /usr/lib/vim/syntax/syntax.vim
           Koko järjestelmää koskevat kielioppialustukset.

    /usr/lib/vim/syntax/*.vim
           Kielioppitiedostot useille kielille.

    Uudempaa tietoa löytyy VIM:n kotisivulta:
    <URL:http://www.vim.org/>

TEKIJÃ
    Suurimman osan Vim:stä on tehnyt Bram Moolenaar, saaden kuitenkin apua
    muilta. Katso ":help credits".
    Vim perustuu Stevieen, jonka tekijät ovat Tim Thompson, Tony Andrews
    ja G.R. (Fred) Walter. Alkuperäistä koodia tuskin on yhtään
    jäljellä.

BUGIT
    Todennäköisesti niitä on. Katso "todo"-tiedosto, joka tulee
    jakelupaketin mukana.

    Huomaa, että useat asiat, jotka voivat olla bugeja joidenkin
    mielestä, ovat todellisuudessa liian tuskaisia toteuttaa kuten
    Vi:ssä. Ihmiset voivat luulla, että jotkut asiat ovat bugeja, "koska
    Vi toimii eri tavalla". Heidän pitäisi lukea ajatuksella vi_diff.txt-
    tiedosto (tai kirjoittaa :help vi_diff.txt Vimmissä). Katso myös
    'compatible' (yhteensopivuus) -valitsinta.               19. Helmikuuta 1998            VIM(1)