vim

VIM(1)           Käyttäjän sovellusohjelmat           VIM(1)NIMI
    vim - Vi IMproved, ohjelmoijan tekstieditori

YLEISKATSAUS
    vim [valitsimet] [tiedosto ..]
    vim [valitsimet] -
    vim [valitsimet] -t tagi
    vim [valitsimet] -q [virhetiedosto]

    ex
    view
    gvim gview
    rvim rview rgvim rgview

KUVAUS
    Vim on tekstieditori, joka on ylöspäin yhteensopiva Vi:n kanssa. Sitä
    voidaan käyttää muokkaamaan mitä tahansa ASCII-tekstiä. Se on erityisen
    hyödyllinen ohjelmien muokkauksessa.

    Useita parannuksia on tehty verrattuna Vi:hin: usean tason kumous, monta
    ikkunaa ja puskuria, syntaksin väritys, komentorivimuokkaus,
    tiedostonimien täydennys, pika-apu, visuaalinen valinta jne. Katso
    ":help vi_diff", jos tarvitset tiivistelmää Vim:n ja Vi:n eroista.

    Vim:ssä löydät apua pika-apujärjestelmästä, komento ":help". Katso ON-
    LINE HELP kohta alempana.

    Useinmiten Vim käynnistetään muokkaamaan yhtä tiedostoa komennolla:

      vim tiedosto

    Yleisesti Vim käynnistetään komennolla:

      vim [valitsimet] [tiedostolista]

    Jos tiedostolista puuttuu, editori tekee tyhjän puskurin. Muissa
    tapauksissa tarkalleen yhtä tapaa seuraavista neljästä voidaan käyttää
    valitsemaan muokattavat tiedostot.

    tiedosto .. lista tiedostonimistä. Alussa ensimmäisenä annettu tiedosto
          luetaan puskuriin muokattavaksi. Kursori asetetaan puskurin
          ensimmäiselle riville. Pääset muokkaamaan muita tiedostoja
          ":next"-komennolla. Muokataksesi tiedostoa, jonka nimi alkaa
          viivalla, aloita tiedostolista "--":lla.

    -      Tiedosto, joka luetaan vakiosyötteestä. Komennot luetaan
          vakiovirheestä, jonka pitää olla tty.

    -t {tag}  Muokkattava tiedosto ja kursorin paikka riippuu "tag"ista,
          joka on jonkinlainen hyppy johonkin merkkiin. {tag} etsitään
          tagitiedostosta, yhteenkuuluva tiedosto tulee tämänhetkiseksi
          tiedostoksi ja yhteenkuuluvat komennot suoritetaan.
          Enimmäkseen tämä on käytössä C-ohjelmissa, sillä tässä
          tapauksessa {tag} voi olla funktion nimi. Vaikutus on, että
          tiedosto, joka sisältää funktion, tulee tämänhetkiseksi
          tiedostoksi ja kursori asetetaan funktion alkuun. Katso
          ":help tag_commands".

    -q [virhetiedosto]
          Aloita pikakorjausmoodissa. Tiedosto [virhetiedosto] luetaan
          ja ensimmäinen virhe näytetään. Jos [virhetiedosto] ei ole
          annettu, tiedostonimi otetaan 'virhetiedosto'-valitsimesta
          (oletuksena "AztecC.Err" Amigoissa, "errors.vim" muissa
          järjestelmissä). Seuraaviin virheisiin voidaan hypätä
          ":cn"-komennolla. Katso ":help quickfix".

    Vim käyttäytyy eri tavoin, riippuen komennon nimestä (ohjelman nimi voi
    olla silti sama).

    vim    "Normaali" tapa, kaikki on oletusarvoissansa.

    ex    Käynnistyy Ex-tilassa. Mene normaalitilaan ":vi"-komennolla.
         Voidaan tehdä myös "-e"-parametrilla.

    view   Käynnistä ainoastaan lukutilassa. Sinua estetään kirjoittamasta
         tiedostoon. Sama vaikutus saadaan myös käynnistämällä
         valitsimen "-R" kanssa.

    gvim gview
         GUI-versio. Tekee uuden ikkunan. Voidaan myös tehdä
         "-g"-parametrillä.

    rvim rview rgvim rgview
         Kuten yllä, mutta muutamin rajoituksin. Ei ole mahdollista
         käynnistää komentotulkkikomentoja taikka siirtää Vimiä
         taustalle. Voidaan myös tehdä "-Z"-parametrilla.

OPTIOT
    Valitsimet voidaan antaa missä tahansa järjestyksessä, ennen tai jälkeen
    tiedostonimien. Valitsimet ilman parametriä voidaan muodostaa yhden
    viivan perään.

    +[num]   Ensimmäistä tiedostoa avattaessa kursori siirretään riville
          "num". Jos "num" puuttuu, kursori siirretään viimeiselle
          riville.

    +/{pat}   Ensimmäisessä tiedostossa kursori asetetaan ensimmäisen
          {pat}:n esiintymiskohtaan. Katso ":help search_pattern"
          saadaksesi tietoja mahdollisista hakukuvioista.

    +{komento}

    -c {komento}
          {komento} suoritetaan heti, kun ensimmäinen tiedosto on
          luettu. {command} tulkitaan kuten Ex-komento. Jos {komento}
          sisältää välilyöntejä, sen täytyy olla lainausmerkkien
          ympäröimä (tämä riippuu käytettävästä komentotulkista).
          Esimerkki: Vim "+set si" main.c
          Huomaa: Voit käyttää korkeintaan 10 "+"- tai "-c"-komentoa.

    -b     Binääritila. Muutamat valitsimet asetetaan, että
          binääritiedoston tai suoritettavan ohjelman muokkaaminen
          olisi mahdollista.

    -C     Yhteensopivuus. Asetetaan 'compatible'-valitsin. Tämä
          laittaa Vim:n toimimaan enimmäkseen Vi:n tavoin, vaikka
          .vimrc olisikin olemassa.

    -d {laite} Avaa {laite} käytettäväksi päätteenä. Ainoastaan Amigalle.
          Esimerkki: "-d con:20/30/600/150".

    -e     Käynnistää Vim:n Ex-moodissa, aivan kuten "ex"-ohjelma.

    -f     Edustalle. GUI-versiolle: Vim ei haaraudu tai mene taustalle
          komentotulkista, jossa se käynnistettiin. Amigoissa: Vim ei
          uudelleenkäynnisty avatakseen uutta ikkunaa. Tätä valitsinta
          pitäisi käyttää, kun Vim on käynnistetty ohjelmasta, joka
          odottaa muokkauksen lopetusta ennen (esim. mail). Amigassa
          komennot ":sh" ja ":!" eivät toimi.

    -F     Jos Vim on käännetty FKMAP-tuella oikealta-vasemmalle-
          kirjoitettujen tiedostojen muokkaukseen ja Farsi-
          näppäimistöasettelulla, tämä valitsin käynnistää Vim:n
          Farsitilassa, siis 'fkmap' ja 'rightleft' on asetettuja.
          Muulloin tulostetaan virheilmoitus ja Vim keskeyttää.

    -g     Jos Vim on käännetty GUI-tuella, tämä valitsin lisää GUIn.
          Jos GUI-tukea ei ole käännetty mukaan, virheilmoitus annetaan
          ja Vim keskeyttää.

    -h     Antaa lyhyen ohjeen komentoriviparametreistä ja
          -valitsimista. Sen jälkeen Vim:stä poistutaan.

    -H     Jos Vim on käännetty RIGHTLEFT-tuella, oikealta-vasemmalle-
          kirjoitettujen tiedostojen tuella ja heprealaisella
          näppäimistöasettelulla, tämä valitsin käynnistää Vim:n
          heprealaistilassa, siis 'hkmap' ja 'rightleft' asetetaan.
          Muulloin tulostetaan virheilmoitus ja Vim keskeyttää.

    -i {viminfo}
          Kun viminfo-tiedoston käyttö on päällä, tämä valitsin asettaa
          käytettävän tiedostonimen oletuksena olevan
          "~/.viminfo"-tiedoston tilalle. Tätä voidaan käyttää
          ohittamaan .viminfo-tiedoston käyttö antamalla nimeksi
          "NONE".

    -L     Sama kuin -r.

    -l     Lisp-moodi. Asettaa 'lisp'- ja 'showmatch'-valitsimet
          päälle.

    -N     Epäyhteensopivuusmoodi. Nollaa 'compatible'-valitsimen. Tämä
          tekee Vim:stä" hiukan paremman, mutta vähemmän Vi-
          yhteensopivan, vaikka .vimrc tiedosto ei olisikaan olemassa

    -n     Heittovaihtotiedostoa ei käytetä. Palautus kaatumisen
          jälkeen on mahdotonta. Kätevä, jos haluat muokata tiedostoa,
          joka sijaitsee hitaalla medialla (vaikkapa levyke). Voit
          myös käyttää komentoa ":set uc=0". Voidaan palauttaa
          komennolla ":set uc=200".

    -o[N]    Avaa N ikkunaa. Kun N on annettu, avataan yksi ikkuna
          jokaiselle tiedostolle.

    -R     Ainoastaan-luku-moodi. Voit edelleen muokata puskuria, mutta
          sinua estetään äkkinäisesti ylikirjoittamasta tiedostoa. Jos
          haluat ylikirjoittaa tiedoston, lisää huutomerkki Ex-
          komentoon, ":w!". Valitsimesta -R seuraa myös valitsin -n
          (katso alla). Katso ":help 'readonly'".

    -r     Listaa heittovaihtotiedostot palautustilastojen kanssa.

    -r {tiedosto}
          Palautustila. Heittovaihtotiedostoa käytetään palauttamaan
          keskeytynyt muokkausistunto. Heittovaihtotiedosto on
          tiedosto, jonka tiedostonimen perään on lisätty ".swp".
          Katso ":help recovery".

    -s     Hiljainen tila. Ainoastaan, kun käynnistetty "Ex":nä tai, kun
          "-e"-parametri annettiin ennen "-s"-parametria.

    -s {skripti}
          Skriptitiedosto {skripti} luetaan. Tiedostossa olevat merkit
          tulkitaan aivan kuin olisit kirjoittanut ne. Sama voidaan
          tehdä komennolla ":source! {skripti}". Jos tiedoston loppu
          saavutetaan ennen kuin editori suljetaan, lisää merkkejä
          luetaan näppäimistöltä.

    -T {terminal}
          Kertoo Vim:lle päätteen nimen, jota käytät. Tätä tarvitaan
          ainoastaan, kun automaattinen tapa ei toimi. Päätteen
          pitäisi olla Vim:n tuntema päätetyyppi (builtin) tai termcap-
          tai terminfo-tiedostossa määritelty.

    -u {vimrc} Käyttää {vimrc}-tiedoston komentoja alustuksiin. Kaikki muut
          alustukset ohitetaan. Käytä tätä muokataksesi erikoisempia
          tiedostoja. Voidaan myös ohittaa kaikki alustukset antamalla
          tiedostonimeksi "NONE". Katso komennolla ":help
          initialization" vimmissä tarkemmat yksityiskohdat.

    -U {gvimrc} Käytä {gvimrc}-tiedoston komentoja GUI-alustuksiin. Kaikki
          muut GUI-alustukset ohitetaan. Voidaan myös ohittaa kaikki
          GUI-alustukset antamalla tiedostonimeksi "NONE". Katso
          komennolla ":help gui_init" vimmissä tarkemmat
          yksityiskohdat.

    -V     Informatiivinen. Antaa viestejä tiedostoista, jotka ovat
          lähteenä ja viminfo tiedostoon/tiedostosta kirjoittamisesta
          ja lukemisesta.

    -v     Käynnistää Vim:n Vi-moodissa, kuten ohjelma nimeltä "vi".
          Tällä on vaikutusta ainoastaan, kun ohjelman nimi on "ex".

    -w {scriptout}
          Kaikki merkit, jotka kirjoitat tallennetaan tiedostoon
          {scriptout}, kunnes suljet Vim:n. Tämä on kätevä, jos haluat
          tehdä skriptitiedoston, jota käytetään "vim -s"-komennolla
          tai ":source!"-komennolla. Jos {scriptout} tiedosto on jo
          olemassa, merkit lisätään tiedoston loppuun.

    -W {scriptout}
          Kuten -w, mutta ennestään olemassa olevat tiedostot
          ylikirjoitetaan.

    -x     Salattu suodatin tiedostojen lukemiseen ja kirjoittamiseen.
          Tätä ei ole vielä toteutettu.

    -Z     Rajoittunut tila. Toimii kuten ohjelma "r".

    --     Tarkoittaa valitsimien loppumista. Parametrit tämän jälkeen
          käsitellään tiedostoniminä. Tätä voidaan käyttää '-':lla
          alkavien tiedostonimien muokkaamiseen.

AJONAIKAISET OHJEET
    Kirjoita ":help" Vim:ssä päästäksesi alkuun. Kirjoita ":help aihe"
    saadaksesi apua tietystä aiheesta. Esimerkkinä: ":help ZZ" antaa apua
    "ZZ"-komennosta. Voit käyttää näppäimiä <Tab> ja CTRL-D täydentääksesi
    aiheita (":help komentorivitäydennys"). Esiintyviä tageja voidaan käyttää
    hyppäämään paikasta toiseen (jonkinlaisia hypertekstilinkkejä, katso
    ":help"). Kaikkia ohjetiedostoja voidaan katsoa tällä tavalla,
    esimerkiksi ":help syntax.txt".

TIEDOSTOT
    /usr/doc/vim/*.txt.gz
           Vim:n ohjetiedostot. Kirjoita ":help doc-file-list"
           saadaksesi täydellisen listan.

    /usr/doc/vim/tags
           Tagitiedostot, joita käytetään etsimään tietoa
           ohjetiedostoista.

    /etc/vimrc   Koko järjestelmää koskevat Vim:n alustukset.

    /etc/gvimrc  Koko järjestelmää koskevat gim-alustukset.

    /etc/menu.vim Koko järjestelmää koskevat menualustukset gvimmille.

    /usr/lib/vim/syntax/syntax.vim
           Koko järjestelmää koskevat kielioppialustukset.

    /usr/lib/vim/syntax/*.vim
           Kielioppitiedostot useille kielille.

    Uudempaa tietoa löytyy VIM:n kotisivulta:
    <URL:http://www.vim.org/>

TEKIJÄ
    Suurimman osan Vim:stä on tehnyt Bram Moolenaar, saaden kuitenkin apua
    muilta. Katso ":help credits".
    Vim perustuu Stevieen, jonka tekijät ovat Tim Thompson, Tony Andrews ja
    G.R. (Fred) Walter. Alkuperäistä koodia tuskin on yhtään jäljellä.

BUGIT
    Todennäköisesti niitä on. Katso "todo"-tiedosto, joka tulee
    jakelupaketin mukana.

    Huomaa, että useat asiat, jotka voivat olla bugeja joidenkin mielestä,
    ovat todellisuudessa liian tuskaisia toteuttaa kuten Vi:ssä. Ihmiset
    voivat luulla, että jotkut asiat ovat bugeja, "koska Vi toimii eri
    tavalla". Heidän pitäisi lukea ajatuksella vi_diff.txt-tiedosto (tai
    kirjoittaa :help vi_diff.txt Vimmissä). Katso myös 'compatible'
    (yhteensopivuus) -valitsinta.                19. Helmikuuta 1998            VIM(1)