vimdiff

VIMDIFF(1)         General Commands Manual         VIMDIFF(1)AD
    vimdiff - bir dosyanın dört adede kadar sürümlerini Vim ile
    düzenle ve ayrımlarını göster

ÃZET
    vimdiff [seçenekler] dosya1 dosya2 [dosya3 [dosya4]]

    gvimdiff

TANIM
    Vimdiff, Vim içinde iki (üç veya dört) dosyayı açar. Her dosya
    ayrı pencerelerde açılır. Dosyalar arasındaki ayrımlar
    vurgulanır. Böylece deÄiÅiklikler kolayca denetlenebilir ve aynı
    dosyanın baÅka bir sürümüne kolaylıkla aktarılabilir.

    Vim hakkında ek bilgi için: vim(1)

    gvimdiff olarak baÅlatılırsa varsa grafik arabirim açılır.

    Her pencerede 'diff' seçeneÄi açılır, böylece deÄiÅiklikler
    vurgulanır.
    ´wrap' ve 'scrollbind' seçenekleri metnin düzgün görünmesi için
    açılır.
    ´foldmethod' seçeneÄi "diff"e, ayarlanır, böylece satır
    aralıkları kıvrılır. 'foldcolumn' seçeneÄi kıvırmaları kolay
    ayrımlama ve açıp kapama için iki olarak ayarlanır.

SEÃENEKLER
    Satırlar hizalama için "-O" seçeneÄi kullanılmıÅçasına dikey
    bölüntüler içinde görüntülenir. Yatay bölüntüler kullanmak
    için "-o" kullanın. DiÄer tüm deÄiÅkenler için: vim(1).

AYRICA BAKINIZ
    vim(1)

YAZAR
    Vim'in büyük çoÄunluÄu Bram Moolenaar tarafından baÅkalarının
    kayda deÄer yardımlarıyla yazılmıÅtır. Ek bilgi için Vim içinde
    ":help credits" yazın.                 30 Mart 2001            VIMDIFF(1)