vimdiff

VIMDIFF(1)         General Commands Manual         VIMDIFF(1)NAVN
    vimdiff - rediger to, tre eller fire version af en fil med Vim, og vis
    forskellene

SYNOPSIS
    vimdiff [tilvalg] fil1 fil2 [fil3 [fil4]]

    gvimdiff

BESKRIVELSE
    Vimdiff starter Vim på to (eller tre eller fire) filer. Hver fil får
    sit eget vindue. Forskellene mellem filerne fremhæves. Det er en fin
    måde til at inspicere ændringer og til at flytte ændringer fra en
    version til en anden version af den samme fil.

    Se vim(1) for detaljer om selve Vim.

    Når den startes som gvimdiff , så starter den GUI'en, hvis den er
    tilgængelig.

    I hvert vindue sættes 'diff'-valgmuligheden, som får forskellene til
    at blive fremhævet.
    ´wrap'- og 'scrollbind'-valgmulighederne sættes for at fÃ¥ teksten til
    at se godt ud.
    ´foldmethod'-valgmuligheden sættes til "diff", hvilket lægger
    områder af linjer uden ændringer i en sammenfoldning. 'foldcolumn'
    sættes til to, for at gøre det lettere at se sammenfoldningerne og
    åbne eller lukke dem.

TILVALG
    Lodrette opdelinger bruges til at opstille linjerne, som hvis
    "-O"-argumentet blev brugt. Brug "-o"-argumentet, for i stedet at
    bruge vandrette opdelinger.

    Se vim(1) for alle andre argumenter.

SE OGSÃ
    vim(1)

FORFATTER
    Det meste af Vim blev lavet af Bram Moolenaar, med en masse hjælp fra
    andre. Se ":help credits" i Vim.                30. marts 2001           VIMDIFF(1)