vimtutor

VIMTUTOR(1)         General Commands Manual         VIMTUTOR(1)AD
    vimtutor - Vim eğitmeni

ÖZET
    vimtutor [-g] [dil]

TANIM
    Vimtutor, Vim eğitmenini başlatır. Önce orijinal eğitmen dosyasının bir
    kopyasını alır, böylece bir değişikliğe uğramadan değiştirilebilir.

    Vimtutor ilk Vim komutlarını öğrenmek isteyen kişiler için yararlıdır.

    İsteğe bağlı -g değişkeni vimtutor'u vim yerine eğer yüklü ise gvim ile
    başlatır. Yüklü değilse açmak için Vim kullanılır.

    İsteğe bağlı [dil] değişkeni iki harfli dil kodunu belirtir, örneğin "tr"
    veya "es". Eğer [dil] değişkeni verilmemişse mevcut yerelleştirme
    kullanılır. Eğer bu dilde bir eğitmen varsa kullanılır. Yoksa İngilizce
    sürüm kullanılacaktır.

    Vim her zaman Vi uyumlu kipte başlatılır.

DOSYALAR
    /usr/share/vim/vim82/tutor/tutor[.dil]
           Vimtutor metin dosyaları.

    /usr/share/vim/vim82/tutor/tutor.vim
           Vimtutor metin dosyasını kopyalamak için kullanılan betik.

YAZAR
    Vimtutor ilk olarak Vi için Michael C. Pierce ve Robert K. Ware, Colorado
    School of Mines tarafından, Colorado State University'den Charles
    Smith'in verdiği fikirler kullanılarak yazıldı. E-posta:
    bware@mines.colorado.edu.
    Vim uyarlaması Bram Moolenaar tarafından yapıldı. Çevirmenlerin adları
    için eğitmen dosyalarına bakın.

AYRICA BAKINIz
    vim(1)                 2 Nisan 2001            VIMTUTOR(1)