vimtutor

VIMTUTOR(1)         General Commands Manual        VIMTUTOR(1)NAZWA
    vimtutor - nauczyciel Vima

SYNOPSIS
    vimtutor -g [jÄzyk]

OPIS
    Vimtutor uruchamia nauczyciela Vima. Najpierw kopiuje wÅaÅciwy plik,
    dziÄki temu można go zmieniaÄ bez obaw utraty treÅci.

    Vimtutor przyda siÄ ludziom, którzy chcÄ siÄ nauczyÄ pierwszych
    poleceÅ Vima

    Opcjonalny argument -g uruchamia vimtutor w gvimie a nie w Vimie jeÅli
    graficzna wersja Vima jest dostÄpna, jeÅli nie zostanie uruchomiony
    Vim.

    Opcjonalny argument [jÄzyk] jest dwu literowym kodem jÄzyka, tak jak
    "it" lub "es". JeÅli brak argumentu [jÄzyk] zostanie użyty jÄzyk
    bieżÄcej lokalizacji. JeÅli nauczyciel w tym jÄzyku jest dostÄpny,
    zostanie użyty - w innym wypadku zostanie wykorzystana wersja
    angielska.

    Vim jest uruchamiany zawsze w trybie kompatybilnoÅci z Vi

PLIKI
    /usr/share/vim/vim74/tutor/tutor[.jÄzyk]
           Tekstowe pliki Vimtutora.

    /usr/share/vim/vim74/tutor/tutor.vim
           Skrypt Vima używany do kopiowania pliku Vimtutora.

AUTOR
    Vimtutor zostaÅ poczÄtkowo napisany dla Vi przez Michaela C. Pierce'a i
    Roberta K. Ware'a z Colorado School of Mines zainspirowani przez
    Charlesa Smitha z Colorado State University. E-mail:
    bware@mines.colorado.edu
    Zmodyfikowany na potrzeby Vima przez Brama Moolenaara. Nazwiska
    tÅumaczy w plikach.

ZOBACZ TAKŻE
    vim(1)                 2001 Kwi 2            VIMTUTOR(1)