vrms-rpm

VRMS-RPM(1)         General Commands Manual        VRMS-RPM(1)NAME
    vrms-rpm - Vind geïnstalleerde propriëtaire software


SAMENVATTING
     vrms-rpm [OPTIES] ...


BESCHRIJVING
    Dit programma is een kloon van het orginele vrms ("virtual Richard M.
    Stallman") programma voor Debian GNU/Linux en is gemaakt met het doel
    zijn briljante idee over te brengen op RPM-gebaseerde GNU/Linux
    distributies.

    Dit programma analyseert de lijst van applicaties die geïnstalleerd
    zijn en rapporteert de gevonden propriëtaire software naar stdout. De
    beslissing om een pakket te classificeren als propriëtair of niet is
    gebaseerd op de Fedora Project licentie richtlijnen.

    Fedora / CentOS users die extra repositories gebruiken, zoals RPM
    Fusion, zouden kunnen opmerken dat niet alle pakketen van niet die
    officiele repositories gemarkeerd zijn als propriëtair. Dit is omdat
    zoals eerder vermeld, de keuze tussen propriëtair of niet gemaakt word
    door de licentie van het pakket te bekijken. Er zijn meerdere redenen,
    naast licenties, waardoor een pakket niet geaccepteerd zou kunnen zijn
    in de officele Fedora / CentOS repository. Zoals software patenten or
    export restricties.

    Richard Stallman is al jaren de meest prominente and vocale figuur in
    de Vrije Software beweging. waar hij onophoudelijk ons herinnerd aan de
    problemen in de ethiek rond software. Zoals Richard, geloven wij dat
    gebruikers gemakkelijk moeten kunnen zien of ze propriëtaire software
    draaien. Dit programma wil gebruikers in die mogelijkheid voorzien.


OPTIES
    --ascii
       Display rms ASCII-art wanneer er geen propriëtaire pakketen
       gevonden zijn, of wanneer er minder dan 10% van het totaal aan
       propriëtaire pakketen gevonden zijn.


    --colour <auto, no, yes>
       Beslist of er terminal escape sequences gebruikt moeten worden
       voor het kleuren van de uitvoer. Standaard is 'auto', die
       gekleurde uitvoer gebruikt wanneer er geschreven word naar de
       terminal, maar niet als er naar een file of pipe geschreven
       word.


    --describe
       Laat bij het opsommen van pakketten, een korte beschrijving van
       het pakket zien.


    --explain
       Laat bij het opsommen van pakketten, licenties zien om de
       indeling tussen vrije of propriëtaire pakketen te verklaren.


    --help Toont een help scherm over het programma.


    --image
       Like --ascii, but displays an image using terminal escape
       seqences and Unicode half-height blocks.


    --licence-list <FILE>
       Specificeerd de lijst van van goede licenties die gebruikt word
       voor het indelen van de pakketen. FILE kan een pad zijn naar
       een bestand op de harde schijf, of een van de meegeleverde
       lijsten:
       • fedora
       • spdx-fsf-and-osi
       • spdx-fsf-or-osi
       • spdx-only-fsf
       • spdx-only-osi
       • suse
       • tweaked
       De standaard is: "tweaked".


    --list <none, free, nonfree, all>
       Toon naast het het aantal vrije en propriëtaire pakketen, ook
       alle de naam van alle pakketten. De standaard waarde is
       "nonfree".


    --version
       Toon de versieinformatie.


BEKIJK OOK
    https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:Main#Good_Licenses
       De Fedora Project wiki pagina over geaccepteerde software
       licenties.


    https://spdx.org/licenses/
       De SPDX licentielijst, tracht de licentiecodes te
       standaardiseren.


LICENTIE
    Dit programma is beschikbaar onder de voorwaarden van de GNU General
    Public Licentie, versie 3, Zoals gepubliceerd door de Free Software
    Foundation.


AUTEUR
    Geschreven begin 2017 door suve.                 2018-11-02            VRMS-RPM(1)