vrms-rpm

VRMS-RPM(1)         General Commands Manual        VRMS-RPM(1)NAME
    vrms-rpm - oversigt af installeret ikke-fri software


SYNOPSIS
    vrms-rpm [VALGMULIGHED] ...


BESKRIVELSE
    Dette program er en klon af det originale vrms ("virtual Richard M.
    Stallman") program for Debian GNU/Linux, skabt med formålet at bringe
    dets fantastiske idé over til RPM-baseret GNU/Linux distributioner.

    dette program analyserer listen af installeret RPM software og
    rapporterer alt ikke-fri software til stdout. Klassifiseringen af fri /
    ikke-fri software sker på baggrund af Fedora Project licens
    retningslinjer.

    Fedora / CentOS brugere, som benytter yderligere repositories sådan
    som RPM Fusion, kan opleve at al software fra ikke-officielle repos vil
    blive markeret som ikke-fri software. Det sker, som nævnt tidligere,
    på baggrund af licensen. Der er mange andre grunde, ud over licensen,
    som gør at en pakke ikke er blevet accepteret som et officielt Fedora
    / CentOS repository - sådan som patenter og eksport restriktioner.

    Richard Stallman har i mange år været en fremstående profil i Free
    Software- bevægelsen, og har påmindet os om problemstillingerne ang.
    etik i software. På samme måde som Richard tror vi at brugere bør
    have en nem vej til viden om de benytter ikke-fri software. Dette
    program er et forsøg på at udfylde det behov.


VALGMULIGHEDER
    --ascii
       Vis rms ASCII-kunst når ingen ikke-fri software er fundet,
       eller når ikke-fri software er 10%% eller mere af total.


    --colour <auto, no, yes>
       Styrrer om terminal escape sekvens skal bruges til at farve
       output. Standardinstillingen er 'auto', som bruger farvet
       output når der bliver skrevet i terminalen, men ikke når der
       bliver skrevet til en fil eller pipe.


    --describe
       Inkluder pakkereferat i pakkeoversigten (kort beskrivelse).


    --explain
       Vis licenser i oversigten, for at fremhæve fri / ikke-fri
       klassificering.


    --help Vis denne hjælp og exit.


    --image
       Lignende --ascii, men vis et billede af Unicode block karakterer


    --licence-list <FILE>
       Specificer listen af gode licenser. FILE kan være en sti til
       en fil på disken, eller en af licenserne i listen:
       • fedora
       • spdx-fsf-and-osi
       • spdx-fsf-or-osi
       • spdx-only-fsf
       • spdx-only-osi
       • suse
       • tweaked
       Standardinstillingen er "tweaked".


    --list <none, free, nonfree, all>
       Vis ikke kun antal fri / ikke-fri pakker, men vis også navn.
       Standardinstillingen er "nonfree".


    --version
       Vis information om version og exit.


SE OGSÃ
    https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:Main#Good_Licenses
       The Fedora Project wiki side om acceptering af software
       licenser.


    https://spdx.org/licenses/
       Listen af SPDX licenser.


LICENS
    Dette program er tilgængeligt under GNU General Public License,
    version 3, som publiceret af Free Software Foundation.


FORFATTER
    Skrevet primo 2017 af suve.                 2018-10-10            VRMS-RPM(1)