wait4

WAIT4(2)         Linux Programmeurs Handleiding         WAIT4(2)NAAM
    wait3, wait4 - wacht op proces beëindiging, BSD stijl

SAMENVATTING
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait3(int *wstatus, int options, struct rusage *rusage);
    pid_t wait4(pid_t pid, int *wstatus, int options,
          struct rusage *rusage);

  Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

    wait3():
      Vanaf glibc 2.26:
        _DEFAULT_SOURCE
          || (_XOPEN_SOURCE >= 500 &&
            ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L
             || _XOPEN_SOURCE >= 600))
      Van glibc 2.19 tot 2.25:
        _DEFAULT_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
      Glibc 2.19 en eerder:
        _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

    wait4()
      Vanaf glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.19 en eerder:
        _BSD_SOURCE

BESCHRIJVING
    Deze functies zijn niet standaard; in nieuwe programma´s is het gebruik
    van waitpid(2) of waitid(2) te prefereren.

    De wait3() en wait4() systeem aanroepen zijn vergelijkbaar met
    waitpid(2), maar retourneren additioneel nog informatie over hulpbron
    gebruik van het kind in de structure aangewezen door rusage.

    Anders dan het gebruik van het rusage argument, de volgende wait3()
    aanroep:

      wait3(wstatus, opties, rusage);

    is equivalent aan:

      waitpid(-1, wstatus, opties);

    Vergelijkbaar, de volgende wait4() aanroep:

      wait4(pid, wstatus, opties, rusage);

    is equivalent aan:

      waitpid(pid, wstatus, opties);

    Met andere woorden, wait3() wacht op elk kind, terwijl wait4() gebruikt
    kan worden om een specifiek kind, of kinderen, te selecteren op welk
    gewacht wordt. Zie wait(2) voor verdere details.

    Als rusage niet NULL is, dan zal de door rusage aangewezen structure
    worden gevuld met accounting informatie over het kind. Zie getrusage(2)
    voor details.

EIND WAARDE
    Zoals voor waitpid(2).

FOUTEN
    Zoals voor waitpid(2).

VOLDOET AAN
    4.3BSD.

    SUSv1 bevatte een specificatie van wait3(); SUSv2 bevatte wait3(), maar
    markeerde het als VEROUDERD; SUSv3 verwijderde het.

OPMERKINGEN
    Het aanroepen van <sys/time.h> is tegenwoordig niet nodig, maar verhoogd
    overdraagbaarheid. (Inderdaad, <sys/resource.h> gedefinieerd de rusage
    structure met velden van het type struct timeval gedefinieerd in
    <sys/time.h>.)

  C library/kernel verschillen
    Op Linux, wait3() is een bibliotheek functie geïmplementeerd bovenop de
    wait4() systeem aanroep.

ZIE OOK
    fork(2), getrusage(2), sigaction(2), signal(2), wait(2), signal(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021             WAIT4(2)