wammu-configure

wammu-configure(1)     General Commands Manual     wammu-configure(1)NÃZOV
    wammu-configurator - program pre konfiguráciu knižnice Gammu (ktorú
    použÃva Wammu)


SYNTAX
    wammu-configure [options]


POPIS
    Táto manuálová stránka popisuje program wammu-configure. Tento
    grafický program slúži ku konfigurácii Gammu.


PARAMETRE
    Tento program prijÃma parametre podobne ako mnoho ÄalÅ¡Ãch GNU
    programov, kde sú dlhé parametre uvedené dvomi pomlÄkami (`-').
    Popis parametrov je uvedený nižšie.

    -h, --help
       Zobrazà prehľad parametrov.

    -v, --version
       Zobrazà verziu programu.

    -l, --local-locales
       Použiť preklady z aktuálneho adresára miesto systémových.
       Toto je užitoÄné hlavne pri testovanà alebo pri spúšťanÃ
       bez inštalácie.


LICENCIA
    Program je vydaný pod GNU/GPL verzie 2.


HLÃSENIE CHÃB
    V programe je urÄite mnoho chýb a ak ich nehlásite, budeme radi.
    ProsÃm nezabudnite do hlásenia napÃsaÅ¥ dôležité informácie (napr.
    zobrazenú chybu alebo ladiaci výstup). Chyby môžete zadávať na
    <http://bugs.wammu.eu/>.


ÄALÅ IE INFORMÃCIE
    Viac informácià nájdete na stránkach programu:
    <http://sk.wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)


AUTOR
    Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>

COPYRIGHT
    Copyright © 2003 - 2008 Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>Konfigurácia správcu mobilného 2005-01-24        wammu-configure(1)