wammu-configure

wammu-configure(1)     General Commands Manual     wammu-configure(1)JMÃNO
    wammu-configurator - program na nastavenà knihovny Gammu (kterou
    použÃvá Wammu)


SYNTAXE
    wammu-configure [parametry]


POPIS
    Tato manuálová stránka popisuje program wammu-configure. Tento
    grafický program sloužà k nastavenà Gammu.


PARAMETRY
    Tento program pÅijÃmá parametry podobnÄ jako mnoho dalÅ¡Ãch GNU
    programů, kde jsou dlouhé parametry uvozeny dvÄmi pomlÄkami (`-').
    Popis parametrů následuje dále.

    -h, --help
       Zobrazà pÅehled voleb.

    -v, --version
       Zobrazà verzi programu.

    -l, --local-locales
       PoužÃt pÅeklady z aktuálnÃho adresáže mÃsto systémových.
       Toto je užiteÄné hlavnÄ pÅi testovánà nebo pÅi spouÅ¡tÄnà bez
       instalace.


LICENCE
    Program je vydán pod GNU/GPL verze 2.


HLÃÅ ENÃ CHYB
    V programu je urÄitÄ mnoho chyb a pokud je nahlásite, budeme rádi.
    ProsÃm nezapomeÅte do hlášenà napsat důležité informace (jako
    tÅeba jakou chybu jste dostali, pÅÃpadnÄ pÅipojit ladicà výstup).
    Chyby můžete zadávat na <http://bugs.wammu.eu/>.


DALÅ Ã INFORMACE
    VÃce informacà naleznete na stránkách programu:
    <http://cs.wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)


AUTOR
    Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>

COPYRIGHT
    Copyright © 2003 - 2008 Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>Nastavenà správce mobilnÃho telef2005-01-24        wammu-configure(1)