wammu-configure

wammu-configure(1)     General Commands Manual     wammu-configure(1)NÃZOV
    wammu-configurator - program pre konfiguráciu knižnice Gammu (ktorú
    použÃva Wammu)


SYNTAX
    wammu-configure [options]


POPIS
    Táto manuálová stránka popisuje program wammu-configure. Tento
    grafický program slúži ku konfigurácii Gammu.


PARAMETRE
    Tento program prijÃma parametre podobne ako mnoho ÄalÅ¡Ãch GNU
    programov, kde sú dlhé parametre uvedené dvomi pomlÄkami (`-').
    Popis parametrov je uvedený nižšie.

    -h, --help
       Zobrazà prehľad parametrov.

    -v, --version
       Zobrazà verziu programu.

    -l, --local-locales
       Použiť preklady z aktuálneho adresára miesto systémových.
       Toto je užitoÄné hlavne pri testovanà alebo pri spúšťanÃ
       bez inštalácie.


LICENCIA
    This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.


HLÃSENIE CHÃB
    There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please
    include some useful information when sending bug reports (eg. exception
    you received and debug output). Please submit your reports to
    <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.


ÄALÅ IE INFORMÃCIE
    Viac informácià nájdete na stránkach programu:
    <https://sk.wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)


AUTOR
    Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>

COPYRIGHT
    Copyright © 2003 - 2008 Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>Konfigurácia správcu mobilného 2005-01-24        wammu-configure(1)