wammu-configure

wammu-yapılandırma(1)   General Commands Manual  wammu-yapılandırma(1)ADI
    wammu-yapılandırıcısı - Gammu motorunu yapılandırmak için
    program (Wammu ile kullanılır)


ÃZET
    wammu-yapılandırması [seçenekler]


AÃIKLAMA
    Bu kılavuz sayfası wammu-configure programını anlatır. Bu program
    gammu için grafiksel yapılandırma yöneticisidir.


SEÃENEKLER
    Bu programlar iki tire (`-') ile baÅlayan uzun seçeneklerle, GNU komut
    satırı sözdizimini izler. Seçeneklerin özeti aÅaÄıya dahil
    edilmiÅtir.

    -h, --help
       Seçeneklerin özetini göster.

    -v, --version
       Programın sürümünü göster.

    -l, --local-locales
       Yerel ayarları sistemdekiler yerine Åu anki dizinden kullan. Bu
       çoÄunlukla geliÅtirme için veya kurulumsuz açılmıŠtarball
       paketinden çalıÅtırıldıÄında faydalıdır.


LÄ°SANS
    This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.


HATALARI RAPORLAMA
    There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please
    include some useful information when sending bug reports (eg. exception
    you received and debug output). Please submit your reports to
    <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.


AYRICA BAKIN
    Programın web sitesinde daha fazla bilgi mevcuttur:
    <https://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)


HAZIRLAYAN
    Michal Cihar <michal@cihar.com>

TELÄ°F HAKKI
    Telif Hakkı © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>Cep telefonu yönetici yapılandı2005-01-24      wammu-yapılandırma(1)