wammu

wammu(1)          General Commands Manual          wammu(1)NÃZOV
    wammu - program pre správu záznamov vo vašom mobilnom telefóne


SYNTAX
    wammu [parametre]


POPIS
    Táto manuálová stránka popisuje program wammu. Tento program je
    grafické užÃvateľské rozhranie pre Gammu.


PARAMETRE
    Tento program prijÃma parametre podobne ako mnoho ÄalÅ¡Ãch GNU
    programov, kde sú dlhé parametre uvedené dvomi pomlÄkami (`-').
    Popis parametrov je uvedený nižšie.

    -h, --help
       Zobrazà prehľad parametrov.

    -v, --version
       Zobrazà verziu programu.

    -l, --local-locales
       Použiť preklady z aktuálneho adresára miesto systémových.
       Toto je užitoÄné hlavne pri testovanà alebo pri spúšťanÃ
       bez inštalácie.

    -i, --info
       Zobrazà informácie o pripojenà k telefónu a pokúsi sa k nemu
       pripojiÅ¥ a zobraziÅ¥ základné informácie o Åom. Tento
       parameter nepoužÃva GUI.

    -d, --debug
       Zapne vypisovanie ladiacich informácià na štandardný chybový
       výstup. Funguje ako s GUI tak s --info.


LICENCIA
    This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.


HLÃSENIE CHÃB
    There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please
    include some useful information when sending bug reports (eg. exception
    you received and debug output). Please submit your reports to
    <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.


ÄALÅ IE INFORMÃCIE
    Viac informácià nájdete na stránkach programu:
    <https://sk.wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)


AUTOR
    Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>

COPYRIGHT
    Copyright © 2003 - 2008 Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>Správca mobilného telefónu   2005-01-24             wammu(1)