wammu

wammu(1)           General Commands Manual          wammu(1)NÁZOV
    wammu - program pre správu záznamov vo vašom mobilnom telefóne


SYNTAX
    wammu [parametre]


POPIS
    Táto manuálová stránka popisuje program wammu. Tento program je grafické
    užívateľské rozhranie pre Gammu.


PARAMETRE
    Tento program prijíma parametre podobne ako mnoho ďalších GNU programov,
    kde sú dlhé parametre uvedené dvomi pomlčkami (`-'). Popis parametrov je
    uvedený nižšie.

    -h, --help
       Zobrazí prehľad parametrov.

    -v, --version
       Zobrazí verziu programu.

    -l, --local-locales
       Použiť preklady z aktuálneho adresára miesto systémových. Toto je
       užitočné hlavne pri testovaní alebo pri spúšťaní bez inštalácie.

    -i, --info
       Zobrazí informácie o pripojení k telefónu a pokúsi sa k nemu
       pripojiť a zobraziť základné informácie o ňom. Tento parameter
       nepoužíva GUI.

    -d, --debug
       Zapne vypisovanie ladiacich informácií na štandardný chybový
       výstup. Funguje ako s GUI tak s --info.


LICENCIA
    This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.


HLÁSENIE CHÝB
    There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please
    include some useful information when sending bug reports (eg. exception
    you received and debug output). Please submit your reports to
    <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.


ĎALŠIE INFORMÁCIE
    Viac informácií nájdete na stránkach programu: <https://sk.wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)


AUTOR
    Michal Čihař <michal@cihar.com>

COPYRIGHT
    Copyright © 2003 - 2008 Michal Čihař <michal@cihar.com>Správca mobilného telefónu     2005-01-24              wammu(1)