wammu

wammu(1)          General Commands Manual          wammu(1)JMÃNO
    wammu - program pro správu záznamů ve vaÅ¡em mobilnÃm telefonu


SYNTAXE
    wammu [parametry]


POPIS
    Tato manuálová stránka popisuje program wammu. Tento program je
    grafické uživatelské rozhranà pro Gammu.


PARAMETRY
    Tento program pÅijÃma parametry podobnÄ jako mnoho dalÅ¡Ãch GNU
    programů, kde jsou dlouhé parametry uvozeny dvÄmi pomlÄkami (`-').
    Popis parametrů následuje dále.

    -h, --help
       Zobrazà pÅehled voleb.

    -v, --version
       Zobrazà verzi programu.

    -l, --local-locales
       PoužÃt pÅeklady z aktuálnÃho adresáže mÃsto systémových.
       Toto je užiteÄné hlavnÄ pÅi testovánà nebo pÅi spouÅ¡tÄnà bez
       instalace.

    -i, --info
       Zobrazà informace o pÅipojenà k telefonu a pokusà se k nÄmu
       pÅipojit a zobrazit základnà informace o nÄm. Tento parametr
       nepoužÃvá GUI.

    -d, --debug
       Zapne vypisovánà ladicÃch informacà na standardnà chybový
       výstup. Funguje jak s GUI tak s --info.


LICENCE
    Program je vydán pod GNU/GPL verze 2.


HLÃÅ ENÃ CHYB
    V programu je urÄitÄ mnoho chyb a pokud je nahlásite, budeme rádi.
    ProsÃm nezapomeÅte do hlášenà napsat důležité informace (jako
    tÅeba jakou chybu jste dostali, pÅÃpadnÄ pÅipojit ladicà výstup).
    Chyby můžete zadávat na <http://bugs.wammu.eu/>.


DALÅ Ã INFORMACE
    VÃce informacà naleznete na stránkách programu:
    <http://cs.wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)


AUTOR
    Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>

COPYRIGHT
    Copyright © 2003 - 2008 Michal ÄihaÅ <michal@cihar.com>Správce mobilnÃho telefonu    2005-01-24             wammu(1)