wammu

wammu(1)           General Commands Manual          wammu(1)NAMN
    wammu - ett program för att hantera poster i din mobiltelefon


SAMMANFATTNING
    wammu [flaggor]


BESKRIVNING
    Denna manualsida beskriver programmet wammu. Deta program är ett grafiskt
    gränssnitt för gammu.


FLAGGOR
    Dessa program följer den vanliga GNU-kommandoradssyntaxen med
    långaflaggor som inleds med två streck (”-”). En sammanfatning av
    flaggorna finns nedan.

    -h, --help
       Visa en sammanfattning av flaggorna.

    -v, --version
       Visa programversion.

    -l, --local-locales
       Använd lokaler från aktuell katalog snarare än systemets. Detta är
       mestadels användbart för utveckling eller när ett paket körs för
       ett uppackat tar-arkiv utan installation.

    -i, --info
       Skriver ut anslutningsinställningar och försöker att ansluta till
       telefonen och visa lite grundläggande information om den. Detta
       använder inte GUI:t.

    -d, --debug
       Aktiverar utskrifter av felsökningsinformation till standard fel.
       Fungerar både för GUI och --info.


LICENS
    Detta program är licensierat under GNU/GPL version 3 eller senare.


ATT RAPPORTERA FEL
    Det finns definitivt många fel, rapporter till upphovsmannen är välkomna.
    Inkludera använbar information när du skickar felrapporter (t.ex.
    undantaget du fått och felutmatningar). Skicka dina rapporter till
    <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.


SE VIDARE
    Vidare information är också tillgänglig via programmets webbplats:
    <https://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)


UPPHOVSMAN
    Michal Cihar <michal@cihar.com>

UPPHOVSRÄTT
    Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>Mobiltelefonhanterare       2005-01-24              wammu(1)