wammu

wammu(1)          General Commands Manual          wammu(1)NIMI
    wammu - programm sissekannete haldamiseks su mobiiltelefonis


ÃLEVAADE
    wammu [parameetrid]


KIRJELDUS
    See käsiraamatu lehekülg kirjeldab programmi wammu. See programm on
    graafiline liides gammule.


PARAMEETRID
    Need programmid kasutavad tavalist GNU käsurea süntaksit, milled
    pikad parameetrid algavad kahe kriipsuga ('-'). Kokkuvõte
    parameetritest on toodud allpool.

    -h, --help
       Kuva parameetrite loetelu.

    -v, --version
       Kuva programmi versioon.

    -l, --local-locales
       Kasuta süsteemsete lokaatide asemel kohalikus kataloogis
       olevaid. See on tavaliselt vajalik arendamisel või siis, kui
       programm käivitati lahtipakitud TAR arhiivist paigaldust
       läbiviimata.

    -i, --info
       Kuvab ühenduse seaded, proovib ühenduda telefoniga ja kuvab
       telefoni üldinformatsiooni. Graafilist liidest ei kasutata.

    -d, --debug
       Lubab silumisinformatsiooni väljastamise voogu stderr. Töötab
       nii graafilise liidesega kui ka --info'ga.


LITSENTS
    See programm on litsenseeritud vastavalt GNU/GPL versioon 2
    tingimustele.


VIGADE RAPORTEERIMINE
    Programmis on kindlasti palju vigu ning nende raporteerimine autorile
    on teretulnud. Palun lisa vearaportile kasulikku informatsiooni (nt.
    erind ja silumisväljund). Palun saada raportid aadressil
    <http://bugs.wammu.eu/>.


VAATA LISAKS
    Täiendavat informatsiooni leiad programmi veebilehelt:
    <http://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)


AUTOR
    Michal Cihar <michal@cihar.com>

AUTORIÃIGUS
    Autoriõigus © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>Mobiiltelefoni haldur       24.01.2005             wammu(1)