wammu

wammu(1)           General Commands Manual          wammu(1)NIMI
    wammu - programm sissekannete haldamiseks su mobiiltelefonis


ÜLEVAADE
    wammu [parameetrid]


KIRJELDUS
    See käsiraamatu lehekülg kirjeldab programmi wammu. See programm on
    graafiline liides gammule.


PARAMEETRID
    Need programmid kasutavad tavalist GNU käsurea süntaksit, milled pikad
    parameetrid algavad kahe kriipsuga ('-'). Kokkuvõte parameetritest on
    toodud allpool.

    -h, --help
       Kuva parameetrite loetelu.

    -v, --version
       Kuva programmi versioon.

    -l, --local-locales
       Kasuta süsteemsete lokaatide asemel kohalikus kataloogis olevaid.
       See on tavaliselt vajalik arendamisel või siis, kui programm
       käivitati lahtipakitud TAR arhiivist paigaldust läbiviimata.

    -i, --info
       Kuvab ühenduse seaded, proovib ühenduda telefoniga ja kuvab
       telefoni üldinformatsiooni. Graafilist liidest ei kasutata.

    -d, --debug
       Lubab silumisinformatsiooni väljastamise voogu stderr. Töötab nii
       graafilise liidesega kui ka --info'ga.


LITSENTS
    See programm on litsenseeritud vastavalt GNU/GPL versiooni 3 või uuema
    tingimustel.


VIGADE RAPORTEERIMINE
    Programmis on kindlasti palju vigu ning nende raporteerimine autorile on
    teretulnud. Palun lisa vearaportile kasulikku informatsiooni (nt. erind
    ja silumisväljund). Palun saada raportid aadressil
    <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.


VAATA LISAKS
    Täiendavat informatsiooni leiad programmi veebilehelt:
    <http://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)


AUTOR
    Michal Cihar <michal@cihar.com>

AUTORIÕIGUS
    Autoriõigus © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>Mobiiltelefoni haldur       24.01.2005              wammu(1)