wc

WC(1)           Käyttäjän sovellusohjelmat           WC(1)NIMI
    wc - tulostaa tavujen, sanojen ja rivien määrän

YLEISKATSAUS
    wc [-clw] [--bytes] [--chars] [--lines] [--words] [--help] [--version]
    [tiedosto...]

KUVAUS
    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaalisivu käsittelee wc:n GNU-versiota. wc laskee tavujen,
    välilyönnillä erotettujen sanojen ja rivinvaihtomerkkien määrän annetusta
    tiedostosta tai vakiosyötteestä, jos tiedostoa ei anneta tai
    tiedostonimenä on `-'. Tulosteena on ainoastaan yksi rivi per tiedosto,
    ja jos tiedosto annettiin parametrinä, tulostetaan myös tiedostonimi
    lukujen jälkeen. Jos parametreinä annettiin useita tiedostoja,
    tulostetaan lopuksi kumulatiivinen määrä tiedostonimenä `total'. Luvut
    tulostetaan järjestyksessä rivit, sanat ja tavut.

    Oletuksena wc tulostaa kaikki kolme lukua. Valitsimilla voidaan
    määritellä mitkä tulostetaan. Valitsimet eivät kumoa edempänä annettuja,
    joten wc --bytes --words tulostaa sekä tavujen että sanojen määrän.

OPTIOT
    -c, --bytes, --chars
       Tulostaa ainoastaan tavujen määrän.

    -w, --words
       Tulostaa ainoastaan sanojen määrän.

    -l, --lines
       Tulostaa ainoastaan rivien määrän.

    --help Tulostaa suppean käyttöohjeen ja sulkee itsensä.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja sulkee itsensä.FSF              7. Huhtikuuta 1998             WC(1)