which

WHICH(1)          General Commands Manual          WHICH(1)NAZWA
    which - lokalizuje polecenie

SKÅADNIA
    which [-a] nazwa_pliku ...

OPIS
    which returns the pathnames of the files (or links) which would be
    executed in the current environment, had its arguments been given as
    commands in a strictly POSIX-conformant shell. It does this by
    searching the PATH for executable files matching the names of the
    arguments. It does not canonicalize path names.

OPCJE
    -a   wypisuje wszystkie pasujÄce Åcieżki do każdego argumentu

KOD ZAKOÅCZENIA
    0   jeÅli odnaleziono wszystkie podane polecenia i sÄ to pliki
       wykonywalne

    1   jeÅli jedno z podanych poleceÅ nie istnieje lub nie jest
       wykonywalne

    2   jeÅli podano nieprawidÅowÄ opcjÄ

TÅUMACZENIE
    Niniejsze tÅumaczenie jest czÄÅciÄ pakietu debianutils. Strony
    podrÄcznika zawarte w pakiecie przetÅumaczyli: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda
    <robert@debian.org>.Debian              29 Jun 2016             WHICH(1)