who

WHO(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat         WHO(1)NIMI
    who - näytä sisäänkirjautuneet käyttäjät

YLEISKATSAUS
    who [-imqsuwHT] [--count] [--idle] [--heading] [--help] [--message]
    [--mesg] [--version] [--writable] [tiedosto] [am i]

KUVAUS
    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä, josta johtuen se voi olla
    epätäsmällinen tai epätäydellinen. Texinfo-ohjeisto on nyt
    arvovaltainen lähde.

    Tämä man-sivu kuvaa who:n GNU-versiota. Jos argumentteina ei anneta
    käyttäjänimeä, who tulostaa seuraavan informaation jokaisesta
    sisäänkirjautuneesta käyttäjästä:

       käyttäjän nimi
       päätelinja
       sisäänkirjautumisaika
       etäkoneen nimi tai X-näyttö

    Kun annetaan yksi parametri, joka ei ole optio, who käyttää sitä
    etc/utmp:n sijaan sisäänkirjautumiset sisältävän tiedoston
    nimenä. /etc/wtmp on yleisesti käytetty argumentti, kun halutaan who
    :n tarkistavan, kuka oli kirjautuneena koneelle aikaisemmin.

    Kun annetaan kaksi parametriä, jotka eivät ole optioita, who tulostaa
    vain sitä ajavan käyttäjän tiedot (käyttäjä määritetään
    vakiosyötteen perusteella) ja isäntäkoneen nimen. Perinteisesti
    kaksi argumenttia ovat 'am i', eli 'who am i'

  OPTIOT
    -m   Sama kuin `who am i'.

    -q, --count
       Tulostaa vain nimet ja sisäänkirjautuneiden käyttäjien
       määrän. Ohittaa kaikki muut optiot.

    -s   Jätetään huomioimatta yhteensopivuuden säilyttämiseksi
       who:n muiden versioiden kanssa.

    -i, -u, --idle
       Kirjautumisajan jälkeen tulostetaan aika (tunteina ja
       minuutteina), joka on kulunut siitä, kun käyttäjä on
       viimeksi ollut aktiivinen. `.' tarkoittaa, että käyttäjä on
       ollut aktiivinen viimeisen minuutin sisällä, `old' tarkoittaa,
       ettei käyttäjä ole ollut aktiivinen viimeisen 24:n tunnin
       sisällä.

    -H, --heading
       Tulostaa kenttien otsikot.

    -w, -T, --mesg, --message, --writable
       Kuten -s, lisäksi nimen jälkeen tulostetaan merkki, joka
       kertoo käyttäjän viestistatuksen:

       +   write viestit sallittu

       -   write viestejä ei sallittu

       ?   Päätteen tyyppiä ei voitu määrittää

    --help Tulostaa ohjeen ja lopettaa ohjelman normaalisti.

    --version
       Tulostaa versiotiedot ja lopettaa ohjelman normaalisti.
FSF              7. Huhtikuuta 1998            WHO(1)