write

WRITE(2)        Linux Programmeurs Handleiding        WRITE(2)NAAM
    write - schrijf naar een bestandindicator

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    ssize_t write(int bi, const void *buf, size_t tel);

BESCHRIJVING
    write() Schrijft tot tel bytes naar het bestand waar bi naar wijst, van
    de buffer die begint op buf. POSIX Eist dat een read(2) die bewijsbaar
    na een write() plaatsvindt de nieuwe gegevens oplevert. Merk op dat
    niet alle bestandsystemen voldoen aan POSIX.


EIND WAARDE
    Bij success wordt het aantal geschreven bytes teruggegeven (nul
    betekend niks werd geschreven). Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet. Als tel nul is en de bestandindicator
    wijst naar een normaal bestand dan wordt 0 teruggegeven zonder verdere
    gevolgen te veroorzaken. Voor een speciaal bestand zijn de resultaten
    niet overdraagbaar {eng: portable}.

FOUTEN
    EBADF {slecht bestand} bi Is geen geldige bestandindicator, of is niet
       open voor schrijven.

    EINVAL {ongeldig} bi Wijst naar iets dat ongeschikt is om naar te
       schrijven.

    EFAULT {fout} buf Ligt buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    EPIPE {pijp} bi Is verbonden met een pijp of socket waarvan de lees-
       uitgang gesloten is. Wanneer dit gebeurd ontvangt het
       schrijvende proces een SIGPIPE signaal; als het proces dat
       signaal afvangt, blokkeert of negeert dan wordt EPIPE
       teruggegeven.

    EAGAIN {opnieuw} Niet-blokkerende In/Uit werd gekozen met O_NONBLOCK
       {niet blokkeren}, maar er was geen ruimte in de pijp of socket
       verbonden met bi om de gegevens direct weg te schrijven.

    EINTR {onderbroken} De aanroep werd onderbroken door een signaal
       voordat gegevens werden geschreven.

    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat dat het bestand bevat waar bi naar
       wijst heeft geen ruimte voor de gegevens.

    EIO  {in/uit} Een laag-niveau In/Uit fout trad op terwijl de inode
       veranderd werd.

    Andere fouten kunnen optreden afhankelijk van dat wat verbonden is met
    bi.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD. SVr4 beschrijft extra
    fouttoestanden EDEADLK, EFBIG, ENOLCK, ENOLNK, ENOSR, ENXIO, EPIPE, en
    ERANGE. Onder SVr4 mag een write onderbroken worden en EINTR
    teruggeven op elk moment, niet alleen vlak voordat gegevens worden
    geschreven.

ZIE
    open(2) {openen}, read(2) {lees}, fcntl(2) {manipuleer bi}, close(2)
    {sluiten}, lseek(2) {zoek}, select(2) {kies}, ioctl(2) {in/uit
    manipuleer}, fsync(2) {harmonizeer}, fwrite(3) {schrijf}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34.

    Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: write.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0.32          13 January 1996            WRITE(2)