wxcas

WXCAS(1)            utilitare aMule            WXCAS(1)NUME
    wxcas - wx c aMule statistici

REZUMAT
    wxcas

DESCRIERE
    wxcas este un program pentru afiÈarea conÈinutul fiÈierului de
    semnÄturÄ online într-o fereastrÄ drÄguÈÄ wx pe Desktop. Pentru ca
    aceasta sÄ funcÈioneze, trebuie sÄ activaÈi opÈiunea "SemnÄturÄ online"
    în preferinÈele aMule.

    Bazat pe cas(1) a lui Pedro de Oliveira. wxcas a fost scris de
    ThePolish <thepolish@vipmail.ru>

    AceastÄ aplicaÈie nu ia nici un argument

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    amule(1), cas(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>wxCas              Septembrie 2016            WXCAS(1)