zip

ZIP(1)           General Commands Manual           ZIP(1)NÃV
    zip, zipnote, zipsplit - (archÃvum) fájlok csomagolása és tömörÃ‐
    tése

ÃTTEKINTÃS
    zip [-AcdDeEfFghjklLmoqrSTuvVwXyz@$] [-b útvonal] [-n végzÅdések]
    [-t hhnnéé] [ zipfile [ file1 file2 ...]] [-xi lista]

    zipcloak [-dhL] [-b útvonal] zipfile

    zipnote [-hwL] [-b útvonal] zipfile

    zipsplit [-hiLpst] [-n méret] [-b útvonal] zipfile

LEÃRÃS
    A zip egy tömörÃtŠés file csomagoló program Unix, VMS, MSDOS,
    OS/2, Windows NT, Minix, Atari és Macintosh rendszerekre. HasonlÃt a
    tar(1) és a compress(1) UNIX parancsok kombinációjához és kompatÃ‐
    bilis a PKZIP-pel (Phil Katz ZIP programja MSDOS rendszerre).

    A zip-et kiegészÃtÅ unzip(1) program kicsomagolja a zip archÃvumokat.
    A zip és az unzip(1) programok tudják kezelni a PKZIP-pel készÃtett
    archÃvumokat, valamint a PKZIP és a PKUNZIP is tudja kezelni a zip-pel
    készÃtett archÃvumokat. A zip 2.1-es verziója kompatÃbilis a PKZIP
    2.04-gyel. Figyelem: a PKUNZIP 1.10 nem tudja kicsomagolni a PKZIP
    2.04-gyel vagy a zip-pel készÃtett fájlokat. Ehhez a PKUNZIP 2.04g-t
    vagy az unzip 5.0p1-et (vagy késÅbbi verziókat) kell használni.

    Ha a zip és az unzip programokat paraméterek nélkül indÃtjuk, egy
    rövid leÃrást adnak a használatukról.

    A program segÃtségével becsomagolhatunk fájlokat terjesztéshez,
    archiváláshoz, és a nem használt fájlok vagy könyvtárak
    tömörÃtésével lemezterületet takarÃthatunk meg.

    A zip egy vagy több fájlt egyetlen zip archÃvumba tesz a fájlokhoz
    tartozó információval együtt. (Név, útvonal, dátum, utolsó
    módosÃtás ideje, védelem és információ a file sértetlenségének
    ellenÅrzésére.) Egy teljes alkönyvtár-szerkezet egyetlen
    paranccsal becsomagolható egy zip archÃvumba. Szövegfile-oknál
    általános a 2:1 és 3:1 közötti tömörÃtési arány. A zip
    egyféle tömörÃtési módszert ismer (deflation) és a fájlokat
    tömörÃtés nélkül is tudja tárolni. A zip minden tömörÃtendÅ
    fájlra automatikusan kiválasztja a kettŠközül a jobbat.

    Ha egy már létezÅ zip archÃvum nevét adjuk meg, akkor az azonos
    nevű fájlokat a zip lecseréli az archÃvumban, az új fájlokat pedig
    felveszi. Például ha a valami.zip már létezik, és tartalmazza a
    valami/file1, valami/file2 file-okat, és a valami könyvtár
    tartalmazza a valami/file1, valami/file3 file-okat, akkor a

       zip -r valami valami

    parancs lecseréli a valami.zip-ben a valami/file1 file-t, és
    hozzáadja a valami.zip-hez a valami/file3 file-t. Ezután a
    valami.zip tartalmazni fogja a valami/file1, valami/file2, és
    valami/file3 file-okat úgy, hogy a valami/file2 változatlan marad.

    Ha a file listát -@ alakban adjuk meg, akkor a zip a szabványos
    bemenetrÅl várja az input fájlok listáját. UNIX alatt ez a
    lehetÅség nagyon jól kihasználható, ha a find(1) paranccsal együtt
    használjuk. Ha például minden C forrás fájlt archiválni akarunk
    az aktuális könyvtárból és minden alkönyvtárából, akkor ezt Ã‐
    rjuk:

       find . -name "*.[ch]" -print | zip forras -@

    (Figyeljük meg, hogy a mintát idézÅjelek közé kell tenni, hogy a
    parancsértelmezŠne tudja kiterjeszteni.) A zip a zip file nevének
    elfogad egy kötÅjelet ("-") is, ebben az esetben a zip file-t a
    szabványos kimenetre fogja Ãrni, Ãgy a kimenetet egy másik programnak
    adhatjuk tovább. Például a

       zip -r - . | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancs úgy csinál mentést az aktuális könyvtárról, hogy a zip
    kimenetét közvetlenül szalagra Ãrja a megadott blokkmérettel.

    A zip a tömörÃtendÅ file neveként elfogad egy kötÅjelet ("-") is,
    ekkor a standard bemenetrÅl fogja beolvasni a fájlt, lehetÅvé téve,
    hogy a bemenet egy másik programtól érkezzen. Például a

       tar cf - . | zip backup -

    parancs úgy csinál mentést az aktuális könyvtárról, hogy a tar
    program kimenetét tömörÃti be. Ez általában jobb tömörÃtést ad,
    mint az elÅzÅ példában használt -r kapcsoló, mert a zip Ãgy ki
    tudja használni a fájlok közti redundanciát. A mentést
    visszatölthetjük az

       unzip -p backup | tar xf -

    paranccsal. Ha nem adunk meg zip file nevet és a szabványos kimenet
    nem egy terminál, akkor a zip szűrÅként működve tömörÃtve Ãrja
    ki a szabványos kimenetre a szabványos bemenet tartalmát. Például
    a

       tar cf - . | zip | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancs megfelel a

       tar cf - . | zip - - | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancsnak. Az Ãgy készÃtett zip archÃvumok kicsomagolhatók az unzip
    csomag funzip programjával, vagy a gzip csomag gunzip programjával.
    Például:

    dd if=/dev/nrst0 ibs=16k | funzip | tar xvf -

    Amikor a zip egy már létezÅ zip archÃvumot módosÃt, egy ideiglenes
    fájlba Ãrja az új tartalmat, és csak akkor cseréli le az eredeti
    fájlt, ha az új változat létrehozása hibátlanul sikerült.

    Ha a zip archÃvum neve nem tartalmaz kiterjesztést, akkor a .zip
    kiterjesztést fogja használni. Ha a név már tartalmaz a .zip-tÅl
    különbözŠkiterjesztést, akkor a meglévŠkiterjesztés nem
    változik.

OPCIÃK
    -A   Ãnkicsomagoló archÃvum igazÃtása. Az önkicsomagoló archÃvum
       egy létezÅ archÃvumból jön létre úgy, hogy az elejére egy
       SFX blokk kerül. Az -A opció jelzi a zip-nek, hogy ennek a
       bevezetÅ adatblokknak a figyelembevételével igazÃtsa a tábla-
       bejegyzések eltolási értékeit.

    -b elérési út
       A megadott elérési út használata az ideiglenes zip archÃvum
       létrehozásához. Például a

           zip -b /tmp cucc *

       parancs a /tmp könyvtárba fogja tenni az ideiglenes zip archÃ‐
       vumot, amit majd az aktuális könyvtárban levŠcucc.zip file-
       ba másol. Ez az opció akkor hasznos, ha egy már létezÅ
       archÃvumot frissÃtünk, és az archÃvumot tartalmazó
       fájlrendszeren nincs elég szabad hely ahhoz, hogy a régi és
       az új archÃvum egyszerre elférjen.

    -c   Egysoros megjegyzések hozzáadása minden fájlhoz. ElÅször a
       fájlműveletek (hozzáadás, frissÃtés) hajtódnak végre,
       ezután a felhasználó minden fájlhoz megadhat egy egysoros
       megjegyzést. Minden fájlhoz Ãrjuk be a megjegyzést enterrel
       lezárva, vagy üssünk csak entert, ahol nem akarunk
       megjegyzést megadni.

    -d   File-ok eltávolÃtása (törlése) a zip archÃvumból.
       Például a

           zip -d valami valami/pista/szemet valami/jancsi/\* \*.o

       parancs eltávolÃtja a valami/pista/szemet file-t, minden
       valami/jancsi/-val kezdÅdÅ fájlt, és minden .o-val végzÅdÅ
       fájlt (bármilyen elérési útra). Figyeljük meg, hogy a "\"
       karakterrel kerültük el, hogy a parancsértelmezÅ
       automatikusan kiterjessze az elérési utakat, Ãgy a zip látni
       fogja a csillagokat, és a megadott elérési utakat az archÃvum
       tartalmára értelmezi, nem pedig az aktuális könyvtárra.

       MSDOS alatt a -d opció különbséget tesz a kis- és
       nagybetűk között, amikor a zip archÃvumban levÅ fájlokat
       keresi. Ezért a fájlneveket csupa nagybetűvel kell megadni,
       ha MSDOS rendszeren a PKZIP-pel zippeltük Åket.

    -D   Az alkönyvtáraknak ne legyen bejegyzésük a zip archÃvumban.
       Alapértelmezés szerint az alkönyvtárakhoz is készül
       bejegyzés, Ãgy az attribútumaik megÅrzÅdnek a zip archÃvumban.
       A ZIPOPT környezeti változó használatával
       megváltoztathatjuk az alapértelmezés szerinti opciókat.
       Például Unix alatt sh-ban:

           ZIPOPT="-D"; export ZIPOPT

       (A ZIPOPT változó bármilyen opciót tartalmazhat -- egyszerre
       többet is -- kivéve a -i és a -x opciókat. A -D a -x "*/"
       rövidÃtése, de ez utóbbi nem állÃtható be a ZIPOPT
       környezeti változóval.

    -e   A zip archÃvum tartalmának titkosÃtása. A terminálon bekér
       egy jelszót (a jelszó nem fog látszani a beÃráskor; ha a
       szabványos hibakimenet nem tty eszköz, akkor a zip
       hibaüzenettel leáll). A jelszót kétszer kéri be, hogy a
       felhasználót megvédje a gépelési hibáktól.

    -f   Csak akkor cserél (frissÃt) egy fájlt a zip archÃvumban, ha a
       fájlt újabban módosÃtották, mint a zip archÃvumban levÅ
       változatát. A frissÃtés (-u) opcióval ellentétben ezzel
       nem kerülnek be új fájlok a zip archÃvumba. Például:

           zip -f valami

       Ezt a parancsot abból a könyvtárból kell kiadni, ahol az
       eredeti zip parancsot is kiadtuk, hiszen a zip archÃvumokban
       tárolt elérési utak mindig relatÃvak.

       Megjegyzés: A TZ (idÅzóna) környezeti változót a helyi
       idÅzónának megfelelÅen kell beállÃtani ahhoz, hogy a -f , -u
       , és -o opciók helyesen működjenek.

       Ennek az okai eléggé szövevényesek, körülbelül arról van
       szó, hogy a Unix fájlmódosÃtási idÅ formátuma (mindig GMT)
       különbözik a legtöbb egyéb operációs rendszerétÅl
       (mindig helyi idÅ), és a kettÅt össze kell hasonlÃtani. Egy
       tipikus TZ érték például: ``MET-1METDST'' (Közép-európai
       idÅ a nyári-téli idÅszámÃtás automatikus állÃtásával).

    -F   A zip archÃvum kijavÃtása. Ez az opció akkor használható, ha
       az archÃvum egyes részei hiányoznak. Nincs garancia arra, hogy
       működik, ezért elÅször MINDENKÃPPEN csináljunk egy
       biztonsági másolatot az eredeti archÃvumról!

       Ha duplán adjuk meg (-FF), akkor a zip nem bÃzik a sérült
       archÃvumban tárolt fájlméretekben, és jellegzetes
       mintázatok keresésével próbálja azonosÃtani a fájlok
       közti határokat az archÃvumban. A szimpla -F megbÃzhatóbb,
       ha az archÃvum nem sérült meg nagyon, például ha csak a
       vége hiányzik; ezért elÅször ezt az opciót használjuk.

       Egyik opció sem tudja helyrehozni az archÃvumot, ha azt
       bináris helyett ascii módban továbbÃtották. A javÃtás után
       az unzip -t opciója néhány fájlnál hibás CRC-t jelezhet.
       Az ilyen fájlokat nem lehet helyreállÃtani; törölhetÅk az
       archÃvumból a zip -d opciójával.

    -g   A fájlokat hozzáadja a megadott archÃvumhoz, ahelyett, hogy
       új archÃvumot hozna létre. Ha ez a művelet nem sikerül, a
       zip megpróbálja visszaállÃtani az archÃvum eredeti
       állapotát. Ha a visszaállÃtás nem sikerül, az archÃvum
       megsérülhet.

    -h   SegÃtséget ad a zip használatához. (Ez jelenik meg akkor is,
       ha a zip-et argumentumok nélkül indÃtjuk.)

    -i fájlok
       Csak a megadott fájlokat vegye fel, például:

           zip -r valami . -i \*.c

       Ez csak azokat a fájlokat csomagolja az aktuális
       könyvtárból és annak alkönyvtáraiból, amelyek .c-re
       végzÅdnek. (Megjegyzés PKZIP felhasználóknak: az ezzel
       ekvivalens parancs a

           pkzip -rP valami *.c

       A PKZIP csak az aktuális könyvtárban engedi meg a
       rekurziót.) A "\" karakterrel elkerüljük, hogy a
       parancsértelmezÅ behelyettesÃtse a fájlneveket, Ãgy a fájlok
       keresését minden alkönyvtár-szinten a zip fogja végezni.

    -j   Csak a fájlneveket tárolja (az elérési utat elhagyja), és
       nem tárolja a könyvtárak neveit. Alapértelmezés szerint a
       zip a teljes elérési utat tárolja (az aktuális
       könyvtártól számÃtva).

    -J   Levágja az archÃvum elejére illesztett bármilyen kiegészÃtÅ
       adatblokkot (pl. SFX blokk az önkicsomagoló archÃvumoknál).

    -k   Megpróbálja az MSDOS-nak megfelelŠformába konvertálni a
       neveket és elérési utakat, csak az MSDOS fájlattribútumokat
       tárolja (UNIX alatt csak a felhasználó Ãrási jogát), és
       úgy jegyzi be a fájlokat, mint MSDOS alatt készÃtett
       bejegyzések (akkor is, ha ez nem igaz). Ez az opció az MSDOS
       alatti PKZIP-pel való kompatibilitás megÅrzésére szolgál,
       mivel az nem tud kezelni bizonyos fájlneveket, például
       azokat, amelyek két pontot tartalmaznak.

    -l   A Unix sorvége jeleit (LF) lecseréli az MSDOS konvenciójának
       megfelelŠCR LF-re. Ezt az opciót ne használjuk bináris
       fájlokra! Unix alatt is használhatjuk, ha a zip fájlt MSDOS-
       ra a PKUNZIP-nak szánjuk. Ha az input fájlokban már CR LF
       karakterek vannak, akkor ez az opció plusz CR karaktereket fog
       hozzáadni. Ezáltal az unzip -a Unix alatt az eredeti file
       pontos másolatát adja, és visszavonja a zip -l hatását.

    -ll  Az MSDOS sorvége jeleit (CR LF) lecseréli a Unix-nak megfelelÅ
       LF-re. Ezt az opciót ne használjuk bináris fájlokra! MSDOS
       alatt is használhatjuk, ha a zip fájlt Unix-ra az unzip-nak
       szánjuk.

    -L   A zip licensz megjelenÃtése.

    -m   A megadott fájlokat áthelyezi a zip archÃvumba, vagyis törli
       a könyvtárakat és a fájlokat, miután létrehozta a megadott
       zip archÃvumot. Ha egy könyvtár a benne lévÅ fájlok
       törlése után üressé válik, akkor a könyvtárat is törli.
       A zip addig nem töröl semmit, amÃg az archÃvumot hibátlanul
       létre nem hozta. Ez az opció hasznos a lemezterület
       megtakarÃtására, de potenciálisan veszélyes, ezért
       ajánlott a -T opcióval együtt használni, ami a fájlok
       törlése elÅtt ellenÅrzi az archÃvumot.

    -n végzÅdések
       Nem próbálja meg tömörÃteni azokat a fájlokat, amelyek neve
       a végzÅdések valamelyikére végzÅdik. Az ilyen fájlokat a
       zip egyszerűen eltárolja (0% tömörÃtés) a zip fájlban, Ãgy
       nem pazarol idÅt arra, hogy megpróbálja tömörÃteni Åket. A
       végzÅdéseket vagy kettÅsponttal vagy pontosvesszÅvel kell
       elválasztani egymástól. Például:

           zip -rn .Z:.zip:.tiff:.gif:.snd valami valami

       Ez a parancs a valami-bÅl mindent bemásol a valami.zip-be, de
       minden .Z, .zip, .tiff, .gif, vagy .snd végzÅdésű fájlt
       tömörÃtés nélkül fog tárolni. (A kép- és hangfile-oknak
       általában megvannak a saját speciális tömörÃtési
       módszereik.) A zip alapértelmezés szerint nem tömörÃti
       azokat a fájlokat, amelyek neve a .Z:.zip:.zoo:.arc:.lzh:.arj
       listában szereplÅ végzÅdések valamelyikére végzÅdik. Az
       ilyen fájlokat közvetlenül tárolja az archÃvumban. A ZIPOPT
       környezeti változó segÃtségével beállÃthatjuk az
       alapértelmezés szerinti opciókat. Példaul Unix-ban csh-val:

           setenv ZIPOPT "-n .gif:.zip"

       Ha minden fájlt meg akarunk próbálni tömörÃteni:

           zip -n : valami

       A zip a maximális tömörÃtést jelzÅ -9 opció hatására is
       megpróbál tömörÃteni minden fájlt a végzÅdésektÅl
       függetlenül.

    -o   A zip archÃvum "utolsó módosÃtás" idejét beállÃtja a zip
       archÃvum bejegyzései között talált legutolsó (legrégebbi)
       "utolsó módosÃtás" idejére. Ez használható önmagában is,
       minden más művelet nélkül. Például a

       zip -o valami

       parancs beállÃtja a valami.zip "utolsó módosÃtás" idejét a
       bejegyzései közti legutolsó idÅre.

    -q   Csendes mód: nem Ãr ki tájékoztató üzeneteket és nem kér
       be megjegyzéseket. (Hasznos például shell scriptekben és
       háttérben futó task-nál.)

    -r   A könyvtárszerkezet rekurzÃv bejárása; például:

           zip -r valami valami

       Ebben az esetben a valami-ben levŠösszes fájlt és
       alkönyvtárat elmenti a valami.zip nevű zip archÃvumba;
       beleértve a "."-tal kezdÅdÅ nevű fájlokat is, hiszen a
       rekurzió nem használja a parancsértelmezŠfájlnév
       helyettesÃtÅ mechanizmusát. Ha a valami alkönyvtárban levÅ
       fájloknak és alkönyvtáraknak csak egy adott részhalmazát
       akarjuk menteni, akkor a -i opcióval adhatjuk meg a kÃvánt
       fájlnév mintát. A -r opciót nem tanácsos a ".*"
       fájlnévvel használni, mert ez ráillik a ".."-ra is, Ãgy a
       szülÅ könyvtárat is becsomagolja (és valószÃnűleg nem ezt
       akartuk).

    -S   Felveszi a rendszer- és a rejtett fájlokat is. Ez az opció
       csak néhány rendszeren működik, Unix-on nincs hatása.

    -t mmddyy
       Kihagyja azokat a fájlokat, amelyek utolsó módosÃtási ideje
       korábbi a megadott dátumnál, ahol mm a hónap (0-12), dd a
       hónap napja (1-31), és yy az évszám utolsó két számjegye.
       Például a

           zip -rt 120791 infamy valami

       parancs hozzáadja az infamy.zip archÃvumhoz a valami
       alkönyvtárban levŠösszes olyan fájlt és alkönyvtárat,
       amelyet 1991. december 7-én vagy késÅbb módosÃtottak
       utoljára.

    -T   Az új zip file ellenÅrzése. Ha hibát talál, akkor a régi
       zip file változatlanul marad és (a -m kapcsolóval együtt)
       nem töröl egyetlen becsomagolt fájlt sem.

    -u   Csak akkor cserél le (frissÃt) egy a zip archÃvumban már
       szereplÅ fájlt, ha késÅbb módosÃtották, mint a zip archÃ‐
       vumban levŠváltozatát. Például:

           zip -u cucc *

       Ez a parancs az aktuális könyvtárból hozzáad az archÃvumhoz
       minden új fájlt, és frissÃti azokat a fájlokat, amelyeket a
       cucc.zip létrehozása/utolsó módosÃtása óta módosÃtottak.
       (A zip nem fogja önmagába becsomagolni a cucc.zip-et.)

       Megjegyzés: a -u opció argumentumok nélkül úgy működik,
       mint a -f (frissÃtés) opció.

    -v   Részletes kiÃrás mód vagy információk az aktuális
       verzióról.

       Ha rendes műveletekkel együtt használjuk, akkor tömörÃtés
       közben mutatja, hogy éppen hol tart, és részletes adatokat
       szolgáltat a zip file szerkezetének érdekességeirÅl.

       Ha a -v az egyetlen argumentum, és a szabványos kimenet
       nincsen fájlba irányÃtva, akkor egy információs képernyÅt
       kapunk. A copyright-jelzés, a program neve, verziószáma, a
       kiadás dátuma mellett megadja az Info-ZIP és a terjesztÅ
       helyek cÃmét is. Ezután következik néhány információ a
       zip program fordÃtásáról (a használt fordÃtó tÃpusa és
       verziója, az operációs rendszer verziója, a fordÃtás
       idÅpontja, és a program létrehozásakor bekapcsolt fordÃtási
       opciók).

    -V   VMS file attribútumok mentése. Ez az opció csak VMS alatt
       működik, a vele létrehozott zip file-ok más rendszereken
       általában nem lesznek használhatók.

    -w   A verziószámok hozzácsatolása a fájlnevekhez, a fájlok
       több verzióját is tárolja. (Csak VMS-ben; alapértelmezés:
       csak a fájlok legutóbbi verzióját használja.)

    -x fájlok
       Kihagyja a megadott fájlokat, például a

           zip -r valami valami -x \*.o

       parancs a valami könyvtár tartalmát tárolja a valami.zip-
       ben, de kihagy minden .o-ra végzÅdÅ nevű fájlt. A "\"
       megakadályozza a parancsértelmezŠautomatikus fájlnév
       helyettesÃtését, Ãgy a nevek illesztését minden
       alkönyvtár-szinten a zip fogja végezni.

    -X   Nem tárolja a speciális fájlattribútumokat (Kiterjesztett
       attribútumok az OS/2-nél, uid/gid és file módosÃtási idÅk a
       Unix-nál.)

    -y   A szimbolikus linkeket önmagukban tárolja a zip file-ban,
       ahelyett, hogy a linkek által hivatkozott fájlokat tömörÃ‐
       tené. (Csak Unix-nál.)

    -z   Az egész zip file-ra vonatkozó többsoros megjegyzést olvas
       be a terminálról. A megjegyzés végét egy egyetlen pontot
       tartalmazó sor, vagy a fájlvége jel jelzi (^D Unix-on, ^Z
       MSDOS-on, OS/2-n és VAX/VMS-en). A megjegyzést fájlból is
       be lehet vinni:

           zip -z valami < mejegyzes

    -#   A # számjegy megadásával szabályozza a tömörÃtés
       sebességét: -0: nincs tömörÃtés (csak tárol minden
       fájlt), -1: a leggyorsabb tömörÃtési módszer (gyengébb
       tömörÃtés), és -9: a leglassabb tömörÃtési módszer
       (optimális tömörÃtés, nem veszi figyelembe a fájlnevek
       végzÅdését). Az alapértelmezett tömörÃtési szint a -6.

    -@   A tömörÃtendÅ fájlok listáját a szabványos bemenetrÅl
       veszi. A szóközt tartalmazó fájlneveket aposztrófok
       között kell megadni, például: 'file név'.

    -$   Az elsÅ tömörÃtendÅ fájlt tartalmazó meghajtó kötetnevét
       is tárolja. Ha csak a kötetnevet akarjuk tárolni, vagy meg
       akarunk határozni egy adott meghajtót, akkor elsŠfájlként
       Ãrjuk a meghajtó nevét, például:

           zip -$ valami a: c:akarmi

       Ez az opció csak néhány rendszeren működik (MSDOS és
       OS/2), Unix-on nincs hatása.

PÃLDÃK
    A legegyszerűbb példa:

       zip cucc *

    Ez létrehozza a cucc.zip archÃvumot (feltéve, hogy korábban nem
    létezett), és az aktuális könyvtárban levŠösszes fájlt tárolja
    benne tömörÃtett formában. (A .zip végzÅdés automatikusan hozzáÃ‐
    ródik az archÃvum file nevéhez, kivéve, ha az már tartalmazott
    pontot. Ãgy explicit módon megadható más végzÅdés is.)

    A parancsértelmezÅ fájlnév helyettesÃtési mechanizmusa miatt a
    "."-tal kezdÅdÅ fájlok nem kerülnek be az archÃvumba. Ha ezeket is
    hozzá akarjuk venni:

       zip cucc .* *

    De ez sem tárolja az aktuális könyvtárból nyÃló alkönyvtárakat.

    Ha egy teljes könyvtárat akarunk zip-pelni:

       zip -r valami valami

    Ez a parancs létrehozza a valami.zip archÃvumot, amibe bekerül a
    valami alkönyvtárban levŠösszes file és alkönyvtár.

    Szükség lehet arra, hogy olyan zip archÃvumot hozzunk létre, amely
    tartalmazza a fájlokat a valami könyvtárból, de a valami
    könyvtárnevet nem tárolja. A -j opció segÃtségével levághatjuk
    az elérési utakat, például:

       zip -j valami valami/*

    Ha kevés a szabad lemezterület, akkor elÅfordulhat, hogy az eredeti
    könyvtár és a tömörÃtett változata nem fér el együtt. Ebben az
    esetben létrehozhatjuk az archÃvumot lépésekben is, a -m opció
    használatával. Ha a valami könyvtár tartalmazza a pista, feri, és
    jancsi alkönyvtárakat, akkor megtehetjük ezt:

       zip -rm valami valami/pista
       zip -rm valami valami/feri
       zip -rm valami valami/jancsi

    Az elsÅ parancs létrehozza a valami.zip-et, és a másik kettÅ bÅvÃti.
    Mindegyik zip parancs végrehajtása után az utoljára létrehozott
    archÃvum törlÅdik, elég helyet hagyva a következÅ zip parancs
    működéséhez.

MINTAILLESZTÃS
    Ez a rész csak a UNIX-ra vonatkozik.

    A UNIX parancsértelmezÅi (sh(1) és csh(1)) file-név helyettesÃtést
    végeznek a parancsok argumentumain. A speciális karakterek:

    ?   egyetlen tetszÅleges karaktert helyettesÃt

    *   tetszÅleges számú karaktert helyettesÃt (beleértve a nullát
       is)

    []   a szögletes zárójelekben megadott tartományba tartozó
       egyetlen karaktert helyettesÃt (például: [a-f], [0-9]).

    Amikor a parancsértelmezŠezekkel a karakterekkel találkozik (ha
    nincsenek védve "\" karakterrel vagy idézÅjelekkel), akkor az
    aktuális elérési úton olyan fájlokat fog keresni, amelyek neve
    illeszkedik a megadott mintára, és ezeknek a fájloknak a
    listájával helyettesÃti az argumentumot.

    A zip program is képes elvégezni ugyanezt a helyettesÃtést a
    módosÃtandó zip archÃvumban levÅ fájlokra, illetve a -x (kizárás)
    vagy -i (beillesztés) opciók esetében a megadott fájllistán (ha
    "\" karaktert vagy idézÅjeleket használunk, hogy megakadályozzuk a
    parancsértelmezÅ automatikus helyettesÃtését). Ãltalánosan, amikor
    a zip a listában feldolgoz egy fájlnevet, akkor a fájlt elÅször a
    fájlrendszerben keresi. Ha ott nem találja, akkor a módosÃtandó zip
    archÃvumban (ha van ilyen) keresi a fenti mintaillesztÅ karaktereknek
    megfelelÅen. Minden illeszkedÅ file nevet felvesz a feldolgozandó
    fájlok listájába, kivéve, ha az a -x opcióval megadott fájlok
    között van, illetve ha nincs a -i opcióval megadott fájlok
    között.

    A mintaillesztésbe az elérési út is beletartozik, tehát például
    a \*.o mintának megfelel minden ".o"-ra végzÅdÅ file, függetlenül
    az elérési út elejétÅl. Jegyezzük meg, hogy minden speciális
    karakter (pl. ?*[]) elé "\" karaktert kell Ãrni, vagy az egész
    argumentumot dupla idézÅjelek ("") közé kell tenni.

    Ãltalában használjunk "\" karaktert, hogy a zip-pel végeztessük a
    mintaillesztést a -f (frissÃtés) és -d (törlés) opcióknál, és
    néha a -x (kizárás) opció után is, ha a megfelelŠművelettel
    használjuk (hozzáadás, -u, -f, vagy -d).

LÃSD MÃG
    compress(1), shar(1), tar(1), unzip(1), gzip(1)

HIBÃK
    A zip 2.1 nem kompatÃbilis a PKUNZIP 1.10-zel. A zip 1.1
    használatával tudunk a PKUNZIP 1.10-zel kicsomagolható zip file-okat
    létrehozni.

    A zip 2.1-el létrehozott zip file-okat nem szabad módosÃtani a zip
    1.1-el vagy a PKZIP 1.10-zel, ha titkosÃtott tagokat is tartalmaznak,
    illetve ha pipe-ról, vagy soros hozzáférésű eszközrÅl hoztuk Åket
    létre. A zip vagy a PKZIP régi verziói hibás formátumú archÃ‐
    vumot hoznának létre. A régi verziók ki tudják listázni a zip
    file tartalmát, de nem tudják kicsomagolni (az új tömörÃtÅ
    algoritmus miatt). Ha nem használunk titkosÃtást, és csak
    közönséges, lemezen levŠfájlokat használunk, akkor nem kell
    törÅdnünk ezzel a problémával.

    VMS alatt a zip nem kezel megfelelÅen minden speciális file
    formátumot. Csak a "stream-LF" formátumú zip file-ok működnek a
    zip-pel. Más fájlok konvertálhatók Rahul Dhesi BILF programjával.
    A zip ezen verziója elvégzi a konverzió egy részét. Ha Kermit-et
    használunk zip fájlok másolására Vax-tól MSDOS-ra, akkor Ãrjuk be
    a Vax-on, hogy "set file type block". Ha MSDOS-ról Vax-ra másolunk,
    akkor Ãrjuk be a Vax-on, hogy "set file type fixed". Mindkét esetben
    az MSDOS-on Ãrjuk be azt, hogy "set file type binary".

    VMS alatt a zip elszáll, ha DECnet szintaxis szerinti
    fájlspecifikációt adunk meg, például: valami::*.*.

    OS/2-n a zip nem tud megtalálni néhány file nevet, például azokat,
    amelyek felkiáltójelet vagy kettÅskeresztet tartalmaznak. Ez a hiba
    az OS/2-ben van: a 32 bites DosFindFirst/Next nem találja meg az ilyen
    file neveket. A hiba más programokat is érint, például a GNU tar-t.

    OS/2 alatt (kompatibilitási okokból) a DIR annyi kiterjesztett
    attribútumot mutat, amennyit a DosQueryPathInfo() 16 bites verziója
    visszaad. EllenkezŠesetben az 1.3-as és a 2.0-ás OS/2-n a DIR
    különbözŠértékeket mutatna. A 32 bites DosQueryPathInfo() által
    visszaadott adatszerkezet egy kicsit különbözik, extra byte-okat
    tartalmaz a 4 byte-os határra igazÃtás miatt (hogy megfeleljen az
    OS/2 késÅbbi RISC verzióinak), valamint pointereket (valójában egy
    láncolt lista). Ezért a zip által mutatott érték (mivel a zip a 32
    bites mód méretét használja) különbözik attól, amit a DIR
    mutat. A zip hordozhatósági okokból a 32 bites formátumot tárolja,
    még az OS/2 1.3-on futó 16 bites MS C-vel fordÃtott változat is,
    tehát ez is a 32 bites mód méretét mutatja.

    Az Amigán a -A opció egyelÅre nem működik.

SZERZÅK
    Copyright (C) 1990-1996 Mark Adler, Richard B. Wales, Jean-loup Gailly,
    Onno van der Linden, Kai Uwe Rommel, Igor Mandrichenko, John Bush and
    Paul Kienitz. Ezt a programot bármely személy vagy intézmény
    használhatja, másolhatja, vagy terjesztheti mindaddig, amÃg az
    összes eredeti fájlt együtt tartja. A program eladásából nem
    szerezhet jövedelmet, és ezt a copyright szöveget változatlanul
    kell hagynia.

    UGYANÃGY, MINT MÃS INGYENES DOLGOKNÃL, A ZIP-HEZ ÃS A HOZZÃ TARTOZÃ
    SEGÃDPROGRAMOKHOZ NEM JÃR SEMMILYEN GARANCIA. A SZERZÅI JOGOK
    TULAJDONOSAIT SEMMILYEN ESETBEN SEM TERHELI FELELÅSSÃG A PROGRAM
    HASZNÃLATÃBÃL ADÃDÃ BÃRMILYEN KÃROKÃRT.

    Az eredeti szöveg:

    Permission is granted to any individual or institution to use, copy, or
    redistribute this software so long as all of the original files are
    included, that it is not sold for profit, and that this copyright
    notice is retained.

    LIKE ANYTHING ELSE THAT'S FREE, ZIP AND ITS ASSOCIATED UTILITIES ARE
    PROVIDED AS IS AND COME WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
    OR IMPLIED. IN NO EVENT WILL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
    DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

    A hibájelentéseket és a megjegyzéseket küldd a
    zip-bugs@wkuvx1.wku.edu cÃmre. A hibajelentésekhez csatold a zip
    verziószámát (lásd zip -h ), a fordÃtásnál használt make
    opciókat (lásd zip -v ), a gép tÃpusát, az operációs rendszer
    nevét és verzióját, valamint minél több kiegészÃtÅ
    információt!

KÃSZÃNETNYILVÃNÃTÃS
    Szeretnénk köszönetet mondani R. P. Byrne-nek a Shrink.Pas
    programjáért, amely ezt a projektet ihlette, és amibÅl a "shrink"
    algoritmust loptuk; Phil Katz-nak, amiért a zip file-formátumot,
    tömörÃtési formátumot és a .ZIP kiterjesztést public domain-be
    tette, és amiért elfogadott néhány kisebb módosÃtást a file-
    formátumon; Steve Burg-nek a "deflate" formátum tisztázásáért;
    Haruhiko Okumurának és Leonid Broukhis-nek a tömörÃtési
    algoritmushoz adott hasznos ötleteikért; Keith Petersen-nek, Rich
    Wales-nek, Hunter Goatley-nak és Mark Adler-nek, amiért fenntartják
    az INFO-ZIP csoport levelezési listáját és ftp szerverét; és
    legfÅképpen az INFO-ZIP csoport tagjainak (a lista az infozip.who
    file-ban van), akiknek a fáradhatatlan tesztelési és hibajavÃtási
    munkája nélkül egy hordozható zip létrehozása nem lett volna
    lehetséges. Végül szeretnénk megköszönni (szemrehányást tenni)
    az elsŠINFO-ZIP moderátornak, David Kirschbaum-nak, amiért
    egyáltalán belevitt minket ebbe az egészbe. Ezt a dokumentációt
    R. P. C. Rodgers Ãrta át UNIX-ra.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Dénes Pál <denespal@valerie.inf.elte.hu>

                 1996 Apr 13              ZIP(1)