zip

ZIP(7)                                 ZIP(7)NIMI
    zip, zipcloak, zipnote, zipsplit - arkistoi ja pakkaa tiedostoja

YLEISKATSAUS
    zip [-AcdDeEfFghjklLmoqrSTuvVwXyz@$] [-b polku] [-n tarkentimet]
    [-t kkppvv] [ ziptiedosto [ tiedosto1 tiedosto2 ...]] [-xi lista]

    zipcloak [-dhL] [-b polku] ziptiedosto

    zipnote [-hwL] [-b polku] ziptiedosto

    zipsplit [-hiLpst] [-n koko] [-b polku] ziptiedosto

KUVAUS
    zip on tiedostojen pakkausohjelma Unixille, VMS:lle, MSDOS:lle,
    OS/2:lle, Windows NT:lle, Minixille, Atarille ja Macintosheille. Se on
    vastaava kuin UNIX-komentojen yhdistelmä tar(1) sekä compress(1) ja
    on yhteensopiva PKZIP:in kanssa (Phil Katzin ZIP MSDOS-
    järjestelmille).

    Rinnakkaisohjelma (unzip(1L)) purkaa zip-arkistot. zip- ja unzip(1L)
    -ohjelmat pystyvät käsittelemään arkistoa, joka on tehty
    PKZIP:illa, ja PKZIP sekä PKUNZIP voivat käsitellä arkistoa, joka on
    tehty ohjelmalla zip. zip Versio 2.1 on yhteensopiva PKZIP 2.04:n
    kanssa. Huomaa että PKUNZIP 1.10 ei kykene purkamaan tiedostoja,
    jotka ovat pakattu ohjelmilla PKZIP 2.04 tai zip 2.1. Sinun tulee
    käyttää ohjelmaa PKUNZIP 2.04g tai unzip 5.0p1 (tai myöhempiä
    versioita) purkaaksesi sen.

    Lyhyen avustuksen ohjelmista zip ja unzip saat käynnistämällä
    kummankin ohjelman ilman minkäänlaista parametriä.

    Ohjelma on hyödyllinen, kun haluat pakata tiedostoja levitystä
    varten, arkistoit tiedostoja tai säästät levytilaa tilapäisesti
    pakkaamalla harvoin käytettyjä tiedostoja tai hakemistoja.

    zip-ohjelma pakkaa yhden tai useamman tiedoston yhdeksi zip-arkistoksi,
    mukaanlukien tietoja tiedostoista (nimi, polku, päiväys, milloin
    viimeksi muutettu, suojaus ja tarkastustiedon, jolla tarkistetaan
    tiedoston eheys). Kokonainen hakemisto voidaan pakata zip-arkistoksi
    yhdellä komennolla. Pakkauksen suhteet välillä 2:1 ja 3:1 ovat
    yleisiä tekstitiedostoille. zip-ohjelmalla on yksi pakkausmenetelmä
    (deflation) ja se voi myös varastoida tiedostoja ilman pakkausta. zip
    valitsee automaattisesti paremman näistä kahdesta jokaiselle
    tiedostolle, jota arkistoidaan.

    Annettaessa kohteeksi jo olemassa oleva zip-arkisto, zip korvaa
    identtisesti nimetyt tiedostot zip-arkistoon tai lisää uudet
    tiedostot. Esimerkiksi, jos foo.zip on olemassa ja sisältää
    tiedostot foo/file1 ja foo/file2 sekä hakemisto foo sisältää
    tiedostot foo/file1 ja foo/file3, silloin:

       zip -r foo foo

    korvaa tiedoston foo/file1 arkistossa foo.zip ja lisää tiedoston
    foo/file3 arkistoon foo.zip. Tämän jälkeen foo.zip sisältää
    tiedostot foo/file1, foo/file2 ja foo/file3, joista foo/file2 on
    säilynyt muuttumattomana aikaisemmasta.

    Jos tiedostolista on mainittu näin: -@, zip ottaa listan syötetyistä
    tiedostoista standardisyötteestä. UNIXissa tätä vaihtoehtoa
    voidaan käyttää tehokkaasti find(1) -komennon kanssa. Esimerkiksi
    arkistoidaksesi kaikki C-lähdekoodit oletushakemistossa ja sen
    alihakemistoissa, komenna:

       find . -name "*.[ch]" -print | zip source -@

    (huomaa, että lainausmerkit pitää olla suojana, jotta laajentumista
    ei tapahdu). zip hyväksyy myös yksittäisen viivan ("-") zip-
    tiedoston nimeksi, jolloin ohjelma kirjoittaa zip-tiedoston
    standarditulosteeseen, joka voidaan putkittaa toiselle ohjelmalle.
    Esimerkiksi

       zip -r - . | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    kirjoittaisi tulosteen suoraan nauhalle määrittäen samalla blokin
    koon tarkoituksena varmuuskopioida kyseinen hakemisto.

    zip hyväksyy myös viivan ("-") pakattavan tiedoston nimeksi, jonka
    johdosta ohjelma lukee sen standardisyötteeltä, sallien zipin ottavan
    syötteen muulta ohjelmalta. Esimerkiksi:

       tar cf - . | zip backup -

    pakkaisi tar-komennon tulosteen tarkoituksena varmuuskopioida kyseinen
    hakemisto. Tämä yleisesti tuottaa paremman pakkauksen kuin aiempi
    esimerkki käyttäen -r vaihtoehtoa, koska zip voi poistaa toistuvan
    tiedon, jota on tiedostojen välillä. Varmuuskopio voidaan palauttaa
    käyttämällä komentoa

       unzip -p backup | tar xf -

    Jos zip-tiedoston nimeä ei anneta ja stdout ei ole pääte, zip toimii
    suodattimena, pakaten standardisyötteen standarditulosteeseen.
    Esimerkiksi,

       tar cf - . | zip | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    on vastaava kuin

       tar cf - . | zip - - | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    zip-arkistot, jotka ovat luotu tällä tavalla, voidaan purkaa
    ohjelmalla funzip joka on mukana unzip-paketissa, tai ohjelmalla gunzip
    , joka on mukana gzip-paketissa. Esimerkiksi:

       dd if=/dev/nrst0 ibs=16k | funzip | tar xvf -

    Muutettaessa jo olemassa olevaa zip-arkistoa, zip tekee väliaikaisen
    tiedoston uusilla sisällöillä ja korvaa vanhan, kun uuden version
    luonti on suoritettu loppuun ilman virheilmoitusta.

    Jos zip-tiedoston nimi ei sisällä päätettä, oletuspäätteeksi
    tulee .zip. Jos tiedostonnimi on joku muu kuin .zip, olemassa oleva
    pääte pysyy muuttumattomana.

OPTIOT
    -A   Itsestään purkautuvien tiedostojen säätö. Itsestään
       purkautuva arkisto luodaan lisäämällä SFX-ohjelma jo
       olemassaolevaan arkistoon. Optio -A kertoo zip:lle, että sen
       pitää säätää arkiston osien osoitetietoja, jotka ovat
       varastoitu arkistoon, ottaakseen huomioon tämän "lisätyn"
       osuuden.

    -b polku
       Käytä määriteltyä polkua zip-arkiston välivarastona.
       Esimerkiksi:

           zip -b /tmp stuff *

       ohjaa väliaikaisen zip-arkiston hakemistoon /tmp, ja kirjoittaa
       tiedoston stuff.zip oletushakemistoon vasta, kun arkisto on
       valmis. Tämä vaihtoehto on hyödyksi vain, jos päivitetään
       olemassa olevaa arkistoa, jonka tiedostojärjestelmällä ei ole
       tarpeeksi tilaa säilyttämään uutta ja vanhaa arkistoa samaan
       aikaan.

    -c   Lisää yhden rivin kommentin jokaiseen tiedostoon.
       Tiedostotoiminnot (lisäys, päivitys) tehdään ensin, jonka
       jälkeen käyttäjältä kysytään kommenttia jokaiselle
       tiedostolle erikseen. Kirjoita kommentti ja paina enter, tai
       paina vain enter, jos et halua lisätä kommenttia tiedostoon.

    -d   Poista (tuhoa) tiedostoja zip -arkistosta. Esimerkiksi:

           zip -d foo foo/tom/junk foo/harry/\* \*.o

       poistaa tiedoston foo/tom/junk, kaikki tiedostot, jotka alkavat:
       foo/harry/ sekä kaikki tiedostot jotka päättyvät: .o (millä
       polulla tahansa). Huomaa, että komentotulkin tekemä
       tiedostonimien laajentaminen on estetty kenoviivoilla, jonka
       johdosta zip näkee tähden ja zip käsittelee zip-arkiston
       sisältöä oletushakemiston sisällön sijaan.

       MSDOS:ssa -d on merkkikokoherkkä, kun yritetään löytää
       nimiä zip-arkistosta. Tämä vaatii, että tiedostonnimet
       nimetään isoilla kirjaimilla, jos ne olivat pakattu PKZIP:llä
       MSDOS-järjestelmässä.

    -D   Ãlä tee hakemistoja zip-arkistoon. Hakemistot luodaan
       oletuksena, jotta niiden attribuutit voidaan tallentaa zip-
       arkistoon. Ympäristömuuttujaa ZIPOPT voidaan käyttää
       oletusarvojen muuttamisessa. Esimerkiksi Unixissa ohjelmalla
       sh:

           ZIPOPT="-D"; export ZIPOPT

       (Muuttujan ZIPOPT kautta voidaan välittää kaikki muut optiot
       paitsi -i ja -x ja se voi sisältää useita optioita.) Optio -D
       on lyhyt vaihtoehto optiolle -x "*/" mutta jälkimmäistä ei
       voida välittää ympäristömuuttujassa ZIPOPT.

    -e   Salaa zip-arkiston käyttäen salasanaa, joka syötetään
       näppäimistöltä ilmestyvälle kehotteelle (sitä ei tulosteta
       näytölle; jos virhetuloste ei ole tty, zip lopettaa virheen
       kanssa). Salasanaa kysytään uudelleen, jotta virhelyöntien
       mahdollisuus poistuisi.

    -f   Korvaa (virkistää) olemassa olevan tiedoston zip-arkistossa
       vain, jos sitä on muutettu myöhemmin kuin versiota, joka on jo
       zip-arkistossa. Toisin kuin päivitysoptio (-u) tämä ei
       lisää tiedostoja, jotka eivät ole jo zip-arkistossa.
       Esimerkiksi:

           zip -f foo

       Tämä komento pitäisi suorittaa samasta hakemistosta, josta
       alkuperäinen zip komento oli suoritettu, koska varastoidut
       polut zip-arkistoissa ovat aina suhteellisia.

       Huomaa, että aikavyöhykkeen ympäristömuutuja TZ pitäisi
       olla asetettu paikalliseen aikavyöhykkeeseen, jotta -f , -u ja
       -o optiot voisivat toimia oikein.

       Tämän syyt ovat hiuksenhienoja, mutta johtuvat Unixin tavasta
       tallettaa aika (aina GMT) ja useimpien muiden
       käyttöjärjestelmien tavasta (aina paikallinen aika) ja
       näiden kahden vertailun tarpeesta. Tyypillinen TZ-arvo on
       ``MET-1METDST'' (Keski-Euroopan aika kesäaikakorjauksella).

    -F   Korjaa zip-arkisto. Tätä optiota voidaan käyttää, jos
       jotkut osat puuttuvat arkistosta.

       Jos optio tuplataan, kuten -FF, sellaisiin pakkauskokoihin ei
       luoteta, jotka on annettu vahingoittuneen arkiston sisällä
       vaan zip skannaa erityistunnuksia tunnistaakseen arkiston
       jäsenien rajoja. Yksittäinen -F on luotettavampi, jos arkisto
       on vain vähäisesti vahingoittunut. Esimerkiksi jos arkisto on
       vain katkaistu, kokeile tätä optiota ensin.

       Kumpikin optio elvyttää arkistot, jotka ovat virheellisesti
       siirretty ascii-moodilla binäärin sijaan. Korjauksen jälkeen
       -t optio ohjelmassa unzip voi näyttää joidenkin tiedostojen
       sisältävän vahingoittuneen CRC:n. Tämänlaisia tiedostoja
       ei voida palauttaa; voit poistaa ne arkistosta käyttämällä
       -d-optiota zip-ohjelman kanssa.

    -g   Kasvattaa (liittää) zip-arkistoon, uuden arkiston luomisen
       sijaan. Jos toiminto epäonnistuu, zip yrittää palauttaa
       arkiston sen alkuperäiseen muotoon. Jos palautus epäonnistuu,
       arkisto voi vioittua.

    -h   Näytä zip ohjelman ohjeteksti (tämä toiminto saadaan myös
       ajamalla ohjelma zip ilman mitään optioita).

    -i tiedostot
       Liittää vain mainitut tiedostot, kuten:

           zip -r foo . -i \*.c

       joka lisää vain tiedostot, jotka päättyvät .c-päätteeseen
       oletushakemistossa ja alihakemistoissa (huomautus PKZIP:n
       käyttäjille: vastaava komento on

           pkzip -rP foo *.c

       PKZIP ei salli rekursiota muissa hakemistoissa kuin siinä,
       jossa olet.) Kenoviiva välttää komentotulkin tiedostonimien
       laajennoksen, jonka johdosta zip hakee tiedostoja myös
       alihakemistoista.

    -j   Varastoi vain tiedoston nimen (hylkää polun), eikä tallenna
       hakemistojen nimiä. Oletuksena zip varastoi koko polun
       (suhteessa oletushakemistoon).

    -J   Poistaa lisätyn osan (esimerkiksi SFX-ohjelman) arkistosta.

    -k   Yrittää muuntaa nimet ja polut MSDOS:n tapaan, varastoi vain
       MSDOS:n attribuutit (vain käyttäjän kirjoitusoikeus
       UNIX:sta), ja merkitsee merkinnän MSDOS:n alla tehdyksi (vaikka
       se ei olisikaan). Tämä parantaa PKUNZIP-yhteensopivuutta,
       joka ei MSDOS:ssa voi käsitellä tiettyjä nimiä, kuten
       kahdella pisteellä varustetut.

    -l   Käännä Unixin rivinvaihtomerkki LF MSDOS:n käyttämiin
       merkkeihin CR LF. Tätä optiota ei pitäisi käyttää
       binääritiedostoissa. Tätä optiota voidaan käyttää
       Unixissa, jos zip-tiedosto on tarkoitettu PKUNZIP:lle MSDOS:ssa.
       Jos syötetyt tiedostot sisältävät jo merkit CR LF, tämä
       optio lisää ylimääräisen CR-merkin. Tämä varmistaa, että
       unzip -a Unixissa saa takaisin tarkan kopion alkuperäisesta
       tiedostosta, kumotakseen zip -l -komennon vaikutuksen.

    -ll  Kääntää MSDOS:n rivinvaihtomerkit CR LF Unixin LF-merkiksi.
       Tätä optiota ei pitäisi käyttää binääritiedostoihin.
       Tätä optiota voidaan käyttää MSDOS:ssa, jos zip-tiedosto on
       tarkoitettu purettavaksi Unixissa.

    -L   Näyttää ohjelman zip lisenssin.

    -m   Siirtää mainitut tiedostot zip-arkistoon. Oikeastaan tämä
       tuhoaa kohdehakemistot/tiedostot, kun se on tehnyt mainitun zip-
       arkiston. Jos hakemistosta tulee tyhjä tiedostojen poistamisen
       jälkeen, hakemisto poistetaan myös. Mitään ei tuhota ennen
       kuin zip-arkisto on luotu onnistuneesti. Tämä on hyödyllinen
       säästettäessä levytilaa, mutta mahdollisesti vaarallinen,
       joten tätä suositellaan käytettäväksi yhdessä option -T
       kanssa, joka testaa arkiston ennen kuin tiedostoja poistetaan.

    -n tarkentimet
       Ei yritä pakata tiedostoja, joissa on syötetty tarkennin.
       Nämä tiedostot vain varastoidaan (0% pakattu) annettuun zip-
       tiedostoon. Tarkoitus on, ettei zip tuhlaa aikaa
       yrittäessään pakata niitä. Tarkentimet erotellaan
       toisistaan joko kaksoispisteellä tai puolipisteellä.
       Esimerkiksi:

           zip -rn .Z:.zip:.tiff:.gif:.snd foo foo

       kopioi kaiken hakemistosta foo tiedostoon foo.zip, mutta vain
       varastoi tiedostot, jotka päättyvät tarkentimin .Z, .zip,
       .tiff, .gif tai .snd ilman pakkaamista (kuva- ja
       äänitiedostoilla on usein omat erikoistuneet
       pakkausmenetelmät). Oletuksena zip ei pakkaa tiedostoja joiden
       pääte on listassa .Z:.zip:.zoo:.arc:.lzh:.arj. Nämä
       tiedostot varastoidaan suoraan annettuun arkistoon.
       Ympäristömuuttujaa ZIPOPT voidaan käyttää vaihdettaessa
       oletusoptioita. Esimerkiksi Unixin alla sh:lla

           setenv ZIPOPT "-n .gif:.zip"

       Yrittääksesi pakkausta kaikkien tiedostojen kohdalla, käytä:

           zip -n : foo

       Myös suurin mahdollinen pakkausoptio -9 yrittää pakkausta
       jokaiselle tiedostolle huolimatta tiedostojen päätteistä.

    -o   asettaa "last modified" -ajan zip arkistossa viimeisimpään
       (vanhimpaan) "last modified" -aikaan, jonka se löytää zip
       arkiston merkinnöistä. Tätä voidaan käyttää ilman muita
       toimintoja, jos halutaan.

       zip -o foo

       muuttaa arkiston foo.zip viimeksi muokatun ajan uusimpaan
       tiedoston aikaleimaan arkistossa foo.zip.

    -q   Mykkä-moodi; eliminoi informatiiviset ilmoitukset ja
       komentokehoitteet. (Hyödyllinen esimerkiksi komentojonoissa ja
       tausta-ajoissa).

    -r   Käsittelee hakemistorakenteen rekursiivisesti; esimerkiksi:

           zip -r foo foo

       Tässä tapauksessa kaikki tiedostot ja alihakemistot foo-
       hakemistossa tallennetaan zip-arkistoon, joka nimetään
       foo.zip, sisältäen tiedostot, joiden nimi alkaa merkillä ".",
       koska rekursio ei käytä komentotulkin tiedostonimien
       laajentamista. Jos haluat liittää vain tietyt tiedostot
       hakemistossa foo ja sen alihakemistoissa, käytä -i-optiota
       määritelläksesi liitettävien tiedostojen kuvion. Sinun ei
       pitäisi käyttää optiota -r nimen ".*" kanssa, koska siihen
       sisältyy "..", joka yrittäisi pakata ylempää hakemistoa
       (jota ei luultavasti haluta).

    -S   Pakkaa järjestelmätiedostot ja piilotiedostot. Tämä optio on
       käytössä vain joissain järjestelmissä; sitä ei huomioida
       Unixissa.

    -t kkppvv
       Ei käsittele tiedostoja, joita on muutettu mainittua
       päiväystä aikaisemmin. kk on kuukausi (0-12), pp on
       kuukauden päivä (1-31), ja vv ovat vuoden kaksi viimeistä
       lukua. Esimerkiksi:

           zip -rt 120791 infamy foo

       lisää tiedostot hakemistossa foo ja sen alihakemistoissa zip-
       arkistoon infamy.zip, jos niitä on muutettu 7. joulukuuta 1991
       tai myöhemmin.

    -T   Testaa uuden tiedoston eheyttä. Jos testaus epäonnistuu, vanha
       zip-tiedosto pysyy muuttumattomana eikä (jos mukana on -m-
       optio) mitään syötettyjä tiedostoja poisteta.

    -u   Korvaa (päivittää) olemassa olevan tiedoston zip-arkistossa
       vain, jos sitä on muutettu myöhemmin kuin versiota, joka jo on
       zip-arkistossa. Esimerkiksi:

           zip -u stuff *

       lisää mitkä tahansa uudet tiedostot oletushakemistossa ja
       päivittää mitkä tahansa tiedostot, jotka ovat muuttuneet sen
       jälkeen, kun zip-arkistoa stuff.zip on viimeksi muutettu
       (huomaa, että zip ei yritä pakata tiedostoa stuff.zip
       itseensä, kun teet tämän).

       Huomaa, että optio -u käyttäytyy ilman argumentteja kuin -f
       (virkistys) optio.

    -v   Puhelias-moodi tai diagnostinen version tietojen tulostus.

       Normaalisti toimintojen yhteydessä tämä optio mahdollistaa
       etenemismittarin näytön pakkauksen aikana ja tulostaa enemmän
       diagnostiikkaa zip-tiedoston omituisuuksista.

       Kun -v on ainoa komennon argumentti, ja vakiosyötettä ei ole
       ohjattu tiedostoon, diagnostiikkaruutu näytetään. Ohjetekstin
       lisäksi, jossa on ohjelman nimi, versio ja julkaisupäivä,
       tämä tulostaa Info-ZIP:n Internet-osoitteen ja
       levityspaikkoja. Sen jälkeen näytetään tietoa
       kohdeympäristöstä (kääntäjän tyyppi ja versio,
       käyttöjärjestelmän versio, kääntämispäivämäärä ja
       mahdolliset optiot, joita käytetään luodessa
       itsestäänpurkautuvaa zip-arkistoa).

    -V   Tallentaa VMS:n tiedostoattribuutit. Tämä optio on saatavilla
       vain VMS:ssä; zip-arkistot, jotka ovat luotu tällä optiolla,
       ovat yleisesti ottaen käyttökelvottomia muissa
       järjestelmissä.

    -w   Liittää tiedoston versionumeron nimeen, liittäen
       moninkertaiset tiedostoversiot. (Vain VMS; oletus: käytä
       uusinta versiota mainittuun tiedostoon).

    -x tiedostot
       Jättää käsittelemättä mainitut tiedostot, kuten:

           zip -r foo foo -x \*.o

       joka pakkaa hakemiston foo sisällön tiedostoon foo.zip, mutta
       ei tiedostoja, joiden pääte on .o. Kenoviiva välttää
       komentotulkin tiedostonnimien laajennoksen, joten nimien
       etsinnän suorittaa zip kaikilla hakemistotasoilla.

    -X   Ei tallenna ylimääräisiä tiedoston attribuutteja
       (laajennettuja attribuutteja OS/2:ssa, uid/gid ja tiedostojen
       aikoja Unixissa).

    -y   Varastoi symboliset linkit sellaisenaan arkistoon linkkien
       osoittamien tiedostojen pakkaamisen ja varastoimisen sijaan
       (Vain UNIX).

    -z   Pyydä monirivistä kommenttia koko zip-arkistolle. Kommentti
       päättyy riviin, joka sisältää vain pisteen, tai EOF (end of
       file) -merkin (^D Unixissa, ^Z MSDOS:ssa, OS/2:ssa ja
       VAX/VMS:ssa). Kommentti voidaan ottaa tiedostosta:

           zip -z foo < foowhat

    -#   Säätelee pakkaamisen vauhtia käyttäen tiettyä numeroa #,
       missä -0 merkitsee vain varastointia (ei pakkausta), -1
       merkitsee nopeinta pakkausmenetelmää (vähemmän pakkausta) ja
       -9 merkitsee hitainta pakkausmenetelmää (optimaalinen pakkaus,
       pakkaa kaikki tiedostopäätteestä välittämättä).
       Oletuspakkauksen taso on -6.

    -@   Ottaa listan pakattavista tiedostoista standardisyötteestä.
       Tiedostonnimet, jotka sisältävät välilyöntejä pitää
       eristää käyttäen yksittäisiä lainausmerkkeja, kuten
       'tiedoston nimi'.

    -$   Tallenna sen aseman nimiö, jolla ensimmäinen pakattava
       tiedosto on. Jos haluat lisätä vain nimiön tai pakottaa
       tietyn aseman, käytä aseman nimeä ensimmäisessä
       tiedostonnimessä, kuten:

           zip -$ foo a: c:bar

       Tämä optio on vain joissain järjestelmissä (MSDOS ja OS/2);
       sitä ei huomioida Unixissa.

ESIMERKKEJÃ
    Yksinkertaisin esimerkki:

       zip stuff *

    luo arkiston stuff.zip (olettaen, että sitä ei vielä ole olemassa)
    ja laittaa kaikki tiedostot oletushakemistossa siihen, pakattuun
    muotoon (tarkennin .zip lisätään automaattisesti, jollei annetun
    arkiston nimi sisällä jo pistettä; tämä sallii muiden tarkentimien
    täsmällisen määrittelyn).

    Tiedostoja, jotka alkavat merkillä ".", ei lisätä, johtuen
    komentotulkin tavasta laajentaa tiedostonnimet. Jos haluat lisätä
    myös pistealkuiset tiedostot, komenna:

       zip stuff .* *

    Tämäkään ei arkistoi alihakemistoja oletushakemistosta.

    Pakataksesi koko hakemistopuun, anna komento:

       zip -r foo foo

    Tämä luo arkiston foo.zip, sisältäen kaikki tiedostot ja
    alihakemistot hakemistossa foo.

    Haluat ehkä tehdä zip-arkiston, joka sisältää tiedostot
    hakemistossa foo ilman, että talletat myös hakemiston nimeä, foo.
    Voit käyttää -j-optiota jättääksesi polut pois, kuten:

       zip -j foo foo/*

    Jos levytilasi on loppumassa, et ehkä pysty säilyttämään
    alkuperäistä hakemistoa samaan aikaan pakatun zip-arkiston kanssa.
    Tässä tapauksessa voit luoda arkiston vaiheittain, käyttäen -m-
    optiota. Jos foo sisältää alihakemistot tom, dick ja harry, voit
    komentaa:

       zip -rm foo foo/tom
       zip -rm foo foo/dick
       zip -rm foo foo/harry

    missä ensimmäinen komento luo tiedoston foo.zip ja seuraavat kaksi
    lisäävät siihen alihakemistoja. zip-komennon lopussa viimeksi
    luodun arkiston tiedostot tuhotaan, jolloin saadaan tilaa seuraavalle
    zip-komennon toiminnolle.

KUVIOON SOVITTAMINEN
    Tämä osio on vain UNIXille.

    UNIXin komentotulkit (sh(1) ja csh(1)) laajentavat tiedostonimet
    säännöllisten lausekkeiden avulla, joissa erikoismerkit ovat:

    ?   mikä tahansa yksittäinen merkki.

    *   mitkä tahansa merkit (myös ei mitään).

    []   mikä tahansa merkki hakasulkeiden sisällä määritellyllä
       alueella (esimerkki: [a-f], [0-9]).

    Kun nämä merkit kohdataan (ilman että suojana on kenoviivaa tai
    lainausmerkkejä), komentotulkki etsii oletushakemistosta tiedostoja,
    jotka sopivat kuvioon ja korvaa argumentin löydettyjen tiedostojen
    listalla.

    zip voi tehdä saman nimien etsinnän zip-arkistossa tai jos kyseessä
    on -x (exclude) tai -i (include) -optiot, hakemistosta jolta toimitaan,
    kun käytetään kenoviivoja tai lainausmerkkeja, jolloin komentotulkki
    ei pääse tekemään laajennusta. Yleensä zip ensin etsii
    tiedostolistassa olevaa nimeä tiedostojärjestelmästä. Jos se ei
    löydä tiedostoa, se etsii nimeä zip-arkistosta, jota muokataan (jos
    se on olemassa), käyttäen soveltaen tiedostonimien laajentamista.
    Jokainen löytynyt tiedosto lisätään toimenpidelistaan, paitsi jos
    tämä nimi sopii nimeen, joka on annettu option -x yhteydessä, tai ei
    sovi mihinkään nimeen, joka on annettu -i optiolla.

    Tiedostonimien laajentamisessa käsitellään myös polku ja sen takia
    kuviot, kuten \*.o vastaavat nimiä, jotka päättyvät ".o",
    huolimatta hakemistopolusta. Huomaa, että kenoviivan pitää
    edeltää jokaista erikoismerkkiä (esim. ?*[]), tai koko argumentti
    pitää suojata lainausmerkein ("").

    Yleisesti ottaen käytä kenoviivaa saadaksesi zip-ohjelman tekemään
    tiedostonimilaajennuksen -f (virkistys) -option ja -d (poisto) -option
    kanssa, myöskin joskus -x (eristä) -option kanssa käytettäessä
    asiaankuuluvaa toimintoa (lisää, -u, -f, tai -d).

BUGIT
    zip 2.1 ei ole yhteensopiva PKUNZIP 1.10:n kanssa. Käytä ohjelmaa zip
    1.1 tuottaaksesi zip-tiedoston, joka voidaan purkaa PKUNZIP 1.10:lla.

    zip-tiedostoja, jotka ovat luotu ohjelmalla zip 2.1, ei saa
    päivittää ohjelmalla zip 1.1 tai PKZIP 1.10, jos ne sisältävät
    salattuja tiedostoja tai jos ne ovat tuotettu putkessa tai ovat
    sarjasaantilaitteessa. Vanhat versiot ohjelmasta zip tai PKZIP
    loisivat arkiston, jolla on virheellinen muoto. Vanhat versiot voivat
    listata zip-tiedoston sisällön, mutta eivät voi purkaa niitä (uuden
    pakkausalgoritmin takia). Jos et käytä salausta ja käytät
    tavallisia levytiedostoja, sinun ei tarvitse huolehtia tästä
    ongelmasta.

    VMS:ssä kaikkia omituisia tiedostomuotoja ei käsitellä oikein.
    Ainoastaan stream-LF formaatin zip-tiedostojen pitäisi toimia zip:n
    kanssa. Toiset voidaan muuntaa Rahul Dhesin BILF-ohjelmalla. Tämä
    versio ohjelmasta zip käsittelee joitakin muunnoksia sisäisesti.
    Käytettäessä Kermit-ohjelmaa siirtämään zip-tiedostoja VAX:ista
    MSDOS:in, kirjoita "set file type block" VAX:issa. Siirrettäessä
    MSDOS:sta VAX:iin, kirjoita "set file type fixed" VAX:ssa. Molemmissa
    tapauksissa, kirjoita "set file type binary" MSDOS:ssa.

    VMS:ssa zip kaatuu tiedostomääritelmään, joka käyttää DECnet
    syntaksia foo::*.*.

    OS/2:ssa zip ei löydä joitain nimiä, kuten niitä, jotka
    sisältävät huutomerkin tai risuaidan. Tämä on OS/2:n bugi:
    32-bittinen DosFindFirst/Next ei löydä kyseisiä nimiä. Toisetkin
    ohjelmat, kuten GNU tar, kärsivät samasta vaivasta.

    OS/2:ssa laajennettujen attribuuttien koko DIR-komennolla näytettynä
    (yhteensopivuuden takia) on sama, jonka 16-bittinen versio funktiosta
    DosQueryPatchInfo() palauttaa. Muutoin OS/2 1.3 ja 2.0 ilmoittaisivat
    erilaiset EA-koot. Toisaalta 32-bittinen DosQueryPathInfo() palauttaa
    hieman erilaisen rakenteen, jossa on ylimääräistä täytebittejä ja
    pointtereita (se on linkitetty lista), jotta kaikki kentät olisivat
    nelitavuisten sanojen rajoilla, yhteensopivuussyistä tuleviin OS/2:n
    RISC-versioihin. zip käyttää 32-bittistä muotoa ja eroaa siten
    DIR-komennon käsityksestä. zip varastoi 32-bittisen muodon, jopa
    16-bittisellä MS-C:llä käännetty versio ajettuna OS/2 1.3:ssa,
    joten myös silloin näytetään 32-bittisen muodon koko.

    Amigalla -A-optio ei tällä hetkellä toimi.

TEKIJÃT
    Copyright (C) 1990-1996 Mark Adler, Richard B. Wales, Jean-loup Gailly,
    Onno van der Linden, Kai Uwe Rommel, Igor Mandrichenko, John Bush and
    Paul Kienitz. Permission is granted to any individual or institution
    to use, copy, or redistribute this software so long as all of the
    original files are included, that it is not sold for profit, and that
    this copyright notice is retained.

    LIKE ANYTHING ELSE THAT'S FREE, ZIP AND ITS ASSOCIATED UTILITIES ARE
    PROVIDED AS IS AND COME WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
    OR IMPLIED. IN NO EVENT WILL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
    DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

    Please send bug reports and comments by email to:
    zip-bugs@wkuvx1.wku.edu. For bug reports, please include the version
    of zip (see zip-h ), the make options used to compile it see zip-v ),
    the machine and operating system in use, and as much additional
    information as possible.

ACKNOWLEDGEMENTS
    Thanks to R. P. Byrne for his Shrink.Pas program, which inspired this
    project, and from which the shrink algorithm was stolen; to Phil Katz
    for placing in the public domain the zip file format, compression
    format, and .ZIP filename extension, and for accepting minor changes to
    the file format; to Steve Burg for clarifications on the deflate
    format; to Haruhiko Okumura and Leonid Broukhis for providing some
    useful ideas for the compression algorithm; to Keith Petersen, Rich
    Wales, Hunter Goatley and Mark Adler for providing a mailing list and
    ftp site for the INFO-ZIP group to use; and most importantly, to the
    INFO-ZIP group itself (listed in the file infozip.who) without whose
    tireless testing and bug-fixing efforts a portable zip would not have
    been possible. Finally we should thank (blame) the first INFO-ZIP
    moderator, David Kirschbaum, for getting us into this mess in the first
    place. The manual page was rewritten for UNIX by R. P. C. Rodgers.

KATSO MYÃS
    compress(1) shar(1L) tar(1) unzip(1L) gzip(1L)Käyttäjän sovellusohjelmat                      ZIP(7)