zrotg

ZROTG(1)             BLAS routine             ZROTG(1)NAME
    ZROTG - ZROTG determine a double complex Givens rotation

SYNOPSIS
    SUBROUTINE ZROTG(CA,CB,C,S)

      DOUBLE         COMPLEX CA,CB,S

      DOUBLE         PRECISION C

PURPOSE
     ZROTG determines a double complex Givens rotation.
BLAS routine           November 2008            ZROTG(1)